Vergoeding extra ondersteuning kinderopvang

Kinderen met een beperking of (chronische) ziekte kunnen vaak terecht bij een 'gewoon' kinderdagverblijf. Of bij een gastouder. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan krijgt u die misschien vergoed via de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat kan ik zelf regelen?

Neem contact op met een kinderdagverblijf bij u in de buurt. Overleg met de medewerkers van het kinderdagverblijf over extra ondersteuning.

Lees of de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft valt onder de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet (CIZ.nl)

Er zijn ook speciale gastouderbureaus voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Het Centrum voor jeugd en gezin in uw buurt (Opvoeden.nl) of het sociaal wijkteam in uw gemeente geeft u meer informatie over kinderopvang.

Hoe vraag ik een vergoeding aan voor extra ondersteuning kinderopvang?

  • Om via de Jeugdwet een vergoeding voor extra ondersteuning te krijgen, vraagt u een indicatie aan voor jeugdhulp bij uw gemeente.
  • Vraagt u een vergoeding aan vanuit de Wet langdurige zorg? Dan doet u dat bij het CIZ (CIZ.nl).
  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar als de extra ondersteuning valt onder de Zorgverzekeringswet.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen