Vergoeding van medisch vervoer

Medisch vervoer (ziekenvervoer) is vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer. Dit hangt af van het soort vervoer, de ziekte die iemand heeft en waar iemand naartoe moet.

Vergoeding van zittend vervoer

Zittend medisch vervoer is vervoer met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer.

Lees wanneer de zorgverzekeraar zittend vervoer vergoedt (Zorginstituutnederland.nl).

Goed om te weten
Medisch vervoer is niet hetzelfde als sociaal-medisch vervoer. Sociaal-medisch vervoer is vervoer voor mensen die door een beperking of ziekte altijd in bed liggen en graag ergens naartoe willen. Bijvoorbeeld naar een bruiloft, een begrafenis of gezamenlijke uitstapjes voor mensen met een beperking.

Regiotaxi

Veel gemeenten hebben een regiotaxi waarmee u kunt reizen naar een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Lees meer over de regiotaxi.

Eigen bijdrage

Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar. Dat geldt niet voor mensen die in een Wlz-instelling verblijven en gebruikmaken van zittend ziekenvervoer vanuit de Zorgverzekeringswet.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor vervoer dat wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Vergoeding van vervoer met ambulance

Medisch vervoer met een ambulance wordt vergoedt uit het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor het verplicht eigen risico.

Lees wanneer de zorgverzekeraar vervoer met ambulance vergoedt (Zorginstituutnederland.nl).

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen