Vergoeding van zorg in het buitenland

Woont, werkt of studeert u in het buitenland? Heeft u zorg nodig? Of heeft uw kind in het buitenland jeugdhulp nodig? Dan is vergoeding voor zorg mogelijk anders geregeld. Dat geldt ook als u naar een ander land gaat voor een behandeling.

Krijg ik een behandeling in het buitenland vergoed?

Er kunnen twee redenen zijn voor een zorgbehandeling in het buitenland:

  1. U bent tijdelijk in het buitenland (bijvoorbeeld vanwege vakantie) en u heeft onverwacht zorg nodig.
  2. U kiest zelf voor een medische behandeling buiten Nederland.

Heeft u tijdens uw vakantie of verblijf in het buitenland zorg nodig? Dan bent u ook in het buitenland verzekerd voor zorg.

Lees meer over zorgkosten in het buitenland (Zorgwijzer.nl).


Wilt u in het buitenland een medische behandeling krijgen? Dan vergoedt uw verzekeraar mogelijk deze zorg, afhankelijk van het land waar u de behandeling krijgt.

  • In een land van de Europese Unie (Rijksoverheid.nl).
    • Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling in een ander EU-land. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Het Nationaal Contactpunt (HetCAK.nl) geeft u meer informatie over wat u nog meer moet regelen.
  • In een land buiten de EU.
    • Heeft u al een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk uw behandeling. Heeft u geen Wlz-indicatie? Check dan uw polis. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Lees meer over Wlz zorg in het buitenland (Zorginstituutnederland.nl).


Kan ik in Nederland verzekerd blijven?

Gaat u studeren of werken in het buitenland? Dan kunt u uw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de site van het CAK.nl leest u of dit ook voor u geldt.

Lees meer over pensioen en emigreren (Hetcak.nl).

Studeren én werken in het buitenland

Studeert u én werkt u in het buitenland? Dan blijft u mogelijk verzekerd voor zorg in Nederland. Dit is afhankelijk van het land waar u de zorg krijgt. En of u verzekerd blijft voor zorg vanuit de Wlz. Op de site van het CAK.nl leest u hier meer over.

Lees meer over zorgverzekering en wonen in het buitenland (Rijksoverheid.nl).

Kan ik jeugdhulp in het buitenland inschakelen?

Wilt u jeugdhulp - begeleiding of ondersteuning - in het buitenland voor uw Nederlandse kind? Vraag dan in het land waar u woont jeugdhulp aan. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeringsinstelling waar uw kind staat ingeschreven als 'rechthebbende op verstrekkingen ten laste van Nederland'.

Regelt de verzekeringsinstelling in het woonland geen jeugdhulp? Neem dan contact op met uw gemeente in het land waar u woont.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen