Vergoeding van zorg op school

Gaat uw kind naar een gewone school? En heeft hij of zij meer zorg nodig dan wat de school biedt aan passend onderwijs? Dan krijgt uw kind extra zorg. Wie wat vergoedt is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Vergoeding voor leerlingen tot 18 jaar

  • Begeleiding en begeleidende verzorging vallen onder de Jeugdwet. Ook als deze zorg op school nodig is. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en maakt afspraken over passend onderwijs via een regionale samenwerking tussen scholen.
  • Verpleging en verzorging vallen onder de zorgverzekering. Hierover maakt u zelf afspraken met de school.

Lees meer over zorg op school (Informatielangdurigezorg.nl).

Vergoeding voor leerlingen van 18 jaar en ouder

Lees meer over zorg op school (Informatielangdurigezorg.nl).

Goed om te weten

Heeft uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan wordt zorg op school vanuit de Wlz vergoed. Dat kan gaan om begeleiding, verzorging en verpleging.

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen