Verpleeghuis

Heeft u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig? Dan is een verpleeghuis misschien geschikt voor u.

Welke zorg kan ik in een verpleeghuis krijgen?

 • In een verpleeghuis krijgt u veel zorg en medische behandelingen.
 • U krijgt er zorg van verpleegkundigen die 24 uur per dag in de buurt zijn.
 • Ook is vaak specialistische zorg mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met kanker of reuma.
 • Bewoners kunnen er terecht bij de psycholoog en fysiotherapeut.

Vraag bij het verpleeghuis welke zorg er voor u is.

Goed om te weten
Sommige verpleeghuizen zijn er speciaal voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld mensen met dementie of met hersenletsel.

Voor wie is een verpleeghuis geschikt?

Een verpleeghuis is er voor:

 • ouderen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben
 • ouderen die revalideren na een operatie of ziekte

Kan ik tijdelijk in een verpleeghuis wonen?

U kunt ook tijdelijk in een verpleeghuis wonen. Bijvoorbeeld als u:

 • een zware medische behandeling nodig heeft door ernstige lichamelijke beperkingen
 • veel zorg nodig heeft door een chronische ziekte zoals MS, hersenletsel of dementie
 • veel verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname
 • moet herstellen en genezen - revalideren - na een ongeluk, grote operatie of beroerte

Een tijdelijk verblijf met medische noodzaak heet een eerstelijns verblijf.
Een tijdelijk verblijf is 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heb ik een indicatie nodig voor een verpleeghuis?

U bepaalt eerst of u in een 'normaal' of 'particulier' verpleeghuis wilt wonen.

 • U heeft een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig om te wonen in een ‘normaal’ verpleeghuis.
 • Een priv├ę verpleeghuis geeft vaak zorg aan een kleinere groep. U heeft hiervoor geen indicatie nodig.

Wie betaalt de kosten van het verblijf in een verpleeghuis?

 • De overheid betaalt de meeste kosten van uw verblijf in een normaal verpleeghuis.
 • U betaalt wel een eigen bijdrage. Het CAK (Hetcak.nl) berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Een tijdelijk verblijf (eerstelijns verblijf) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tip
Bereken uw eigen bijdrage met de rekenhulp (Hetcak.nl) van het CAK.


U betaalt zelf de kosten van een particulier verpleeghuis. De zorg betaalt u mogelijk met een persoonsgebonden budget (pgb). U ontvangt een pgb via:

Vraag aan het verpleeghuis wat de mogelijkheden zijn.


Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen