Verslaving bij jongeren

Is uw kind verslaafd? Lees hoe u hulp vindt en regelt. En of u hulp kunt verplichten.

Wat is een verslaving?

Jongeren roken wel eens een joint of drinken alcohol. Dat is vaak uit nieuwsgierigheid. Het betekent niet direct dat ze verslaafd zijn.

Uw kind is verslaafd als het afhankelijk is van een gewoonte. Bijvoorbeeld van computerspelletjes spelen. Of van drugs gebruiken of alcohol drinken. Verslaving kan samenhangen met andere problemen op sociaal of emotioneel gebied.

Lees meer over:

Opvoeden en verschillende vormen van verslaving (Opvoeden.nl).

Steun en informatie voor partners, familie en vrienden van verslaafden (Helpmijndierbareisverslaafd.nl).

Lees meer over jongeren en verschillende verslavingen op:

Drugsinfo.nl

Alcoholinfo.nl

Gameinfo.nl

Wat kan ik zelf regelen?

Verschillende instellingen voor verslavingszorg bieden online programma’s met hulpverlening:

Minderdrinken.nl

Jellinek.nl

Brijder.nl

Cannabisdebaas.nl

Cannabisenik.nl

Welke hulp kan ik inschakelen?

Is uw kind echt verslaafd? Dan kan uw kind hulp krijgen van een instelling voor verslavingszorg. Dat is een gespecialiseerde GGZ-instelling voor mensen met een verslaving.

Lees meer over hulp bij verslaving.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Verslavingszorg voor jongeren onder de 18 jaar is een vorm van jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Vraag daarom uw gemeente om meer informatie.

Vind adressen van instellingen voor verslavingszorg (Zorgkaartnederland.nl).

Vind hulp en meer informatie over drugs en verslaving (Drugsinfo.nl).

Goed om te weten
Heeft u een verwijzing voor uw kind? Dan krijgt hij of zij direct toegang tot jeugdhulp.
Uw kind kan een indicatie of verwijzing krijgen via de gemeente, de huisarts of een jeugdpsychiater.

Gedwongen hulp

  • Uw kind moet de hulp wel zelf willen. U kunt uw kind niet dwingen om hulp te krijgen.
  • Alleen in speciale gevallen kunt u een kind gedwongen laten opnemen (Dwangindezorg.nl).

Kan ik een vergoeding krijgen?

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u niets. Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekeraar mogelijk de kosten.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen