Mijn kind heeft een licht verstandelijke beperking

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis? Dan kan uw kind mogelijk terecht in een Multifunctioneel centrum voor verschillende soorten hulp.

Wat is een Multifunctioneel centrum?

Een Multifunctioneel centrum biedt psychiatrische behandeling. Samen met orthopedagogische zorg: behandeling voor leerproblemen of opvoedingsproblemen.

In een Multifunctioneel centrum werken verschillende instellingen samen:

Voor welke problemen kan mijn kind terecht in een MFC?

Uw kind kan terecht in een MFC met verschillende soorten (psychiatrische) problemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het gedrag van uw kind veroorzaakt ernstige problemen.
  • Uw kind heeft een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld ADHD, dyslexie of autisme.
  • Uw kind heeft zowel leerproblemen als opvoedingsproblemen. 

Uw kind kan ook terecht in een MFC als het een licht verstandelijke beperking heeft, en daarnaast een ander psychisch probleem, zoals:

  • trauma;
  • stemmingsstoornis;
  • psychose.

Welke hulp krijgt mijn kind in een MFC?

Uw kind krijgt in een Multifunctioneel centrum verschillende soorten hulp:

  • op afspraak (ambulant);
  • medische diagnose of een kleine behandeling door een arts (poliklinische zorg);
  • dagbehandeling of deeltijdbehandeling;
  • een opname: uw kind woont dan tijdelijk in de instelling.

Lees meer over Multifunctionele centra (Kenniscentrumlvb.nl).

Kan ik een vergoeding krijgen?

De zorg en behandeling van uw kind in een MFC is jeugdhulp. Uw kind krijgt toegang tot jeugdhulp via uw gemeente. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Waar vind ik een Multifunctioneel centrum?

Vind een Multifunctioneel centrum bij u in de buurt (Kenniscentrumlvb.nl)

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen