Volledig pakket thuis (vpt)

Met een volledig pakket thuis (vpt) krijgt u thuis zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling. Ook als het om uw kind gaat.

Wat is een volledig pakket thuis?

Het vpt is een vorm van langdurige zorg (Wlz). Een vpt bestaat mogelijk uit:

Een vpt wordt verleend onder verantwoordelijkheid van één organisatie. U kunt hier terecht met vragen over het pakket. Wat u nodig heeft, komt in het pakket. U hoeft dit verder niet te regelen.

Wat zit niet in het volledig pakket thuis?

Omdat u thuis blijft wonen regelt u onderstaande zaken zelf: 

 • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.)
 • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering. Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze algemene zorg.
 • Woningaanpassingen. Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • Algemene voorzieningen uit de Wmo.
 • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een volledig pakket thuis?

U ontvangt een vpt onder bepaalde voorwaarden:

 • U ontvangt zorg aan huis in plaats van een instelling als dat kan met uw gezondheid. En als uw veiligheid geen gevaar loopt.
 • Uw zorg thuis is niet duurder dan in een instelling.

Het zorgkantoor overlegt hierover met u.

Hoe vraag ik een volledig pakket thuis aan?

Een vpt valt onder de Wlz. U - of uw kind - heeft daarom een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ (CIZ.nl).

Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan kunt u kiezen uit verschillende vormen van Wlz-zorg:

U kiest zelf de vorm van zorg die u wilt.

Hoe kies ik voor een volledig pakket thuis?

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een vpt? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel staat.

 • Eén zorgaanbieder levert al uw zorg. Het zorgkantoor moet wel een contract hebben met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder bespreekt met u hoe u uw zorg precies krijgt. Bijvoorbeeld op welke tijden. Of welke begeleiding u precies nodig heeft.
 • Deze afspraken schrijft u samen met de zorgaanbieder in uw zorgplan.

De zorgverlener adviseert het zorgkantoor over uw aanvraag. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een volledig pakket thuis mogelijk is. 

Lees meer over de verschillende leveringsvormen van Wlz-zorg (Zorginstituutnederland.nl).

Wat zijn de kosten van een volledig pakket thuis?

U betaalt een eigen bijdrage voor een volledig pakket thuis (of een andere vorm van Wlz-zorg). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK.nl berekent uw eigen bijdrage en verstuurt de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. Bij een groter bedrag verdeelt het CAK dit over meer dan 1 maand.

Maak een proefberekening (hetcak.nl) van uw eigen bijdrage.

Hoe krijg ik extra zorg?

Heeft u meer zorg nodig dan er in uw zorgprofiel staat, bijvoorbeeld omdat u of uw kind een meervoudige handicap heeft? Dan vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor toeslag voor extra zorg op de website van Zorginstituut Nederland. Deze toeslag is ook mogelijk bij het vpt. Het zorgkantoor beslist of u recht heeft op de extra zorg. Daar moet u de toeslag voor extra zorg ook aanvragen.

Bekijk ook

Afdrukken
Delen