Zorgplan evalueren en aanpassen

Spreek met uw zorgaanbieder af dat u het zorgplan regelmatig doorneemt. U kunt het dan aanpassen als u andere zorg of ondersteuning nodig heeft. De zorgaanbieder moet het zorgplan 2 keer per jaar met u bespreken. Of met uw wettelijke vertegenwoordiger.

  • Tijdens dit gesprek bekijkt u samen de gemaakte afspraken. En u bekijkt of de afspraken nog passen bij wat u nodig heeft.
  • Soms levert een thuiszorgorganisatie of een begeleider de zorg niet helemaal volgens de afspraken. Bespreek dit met uw zorgverlener.
  • Misschien heeft u meer of andere zorg nodig. In sommige gevallen moet u hiervoor een nieuwe indicatie of doorverwijzing aanvragen. Zorg dan dat uw hulpvraag duidelijk is.
  • Houd ook goed bij of de zorg die u krijgt klopt met het zorgplan. Daarmee voorkomt u dat u te weinig, verkeerde of te veel zorg krijgt.

Let op
Leg nieuwe afspraken vast. Dan weet u waar u recht op heeft.

Bekijk ook