Werk als dagbesteding

Werken met veel begeleiding heet ook wel arbeidsmatige dagbesteding. U werkt dan bijvoorbeeld op een tuinderij, in een kantine of timmerwerkplaats. Bij arbeidsmatige dagbesteding heeft u een vaste invulling van de dag.

Voor wie is arbeidsmatige dagbesteding?

Bij arbeidsmatige dagbesteding werkt u met begeleiding in een groep. Arbeidsmatige dagbesteding is geschikt voor u:

  • als u (nog) niet in een gewone baan kunt werken.
  • als u veel begeleiding nodig heeft tijdens het werk.

U kunt het vergelijken met beschut of beschermd werken in de sociale werkvoorziening. Voor vragen over arbeidsmatige dagbesteding kunt u terecht bij het Juiste Loket (Informatielangdurigezorg.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

Deze zorg valt onder verschillende regelingen: 

  • Voor mensen met een lichte of matige beperking: de Wmo.

Lees meer over aanmelding voor Wmo-ondersteuning.

  • Voor mensen met ernstige beperkingen is dagbesteding soms een onderdeel van Wlz-zorg.

Lees meer over aanmelding voor Wlz-zorg.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Zie ook Vergoeding aangepast vervoer opleiding en werk.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen