Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben.

Hoe vraag ik langdurige zorg aan?

U vraagt langdurige zorg aan bij het CIZ (CIZ.nl). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor een indicatie voor langdurige zorg (CIZ.nl).

Het CIZ stuurt uw indicatie voor Wlz-zorg naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt de zorg of het persoonsgebonden budget (pgb).

Lees meer over de Wlz bij MEE (MEE.nl).

Lees meer over de Wlz bij Zorgbelang (Adviespuntzorgbelang.nl)

Doe de Wlz-check (CIZ.nl) en bekijk of de zorg die u nodig heeft valt onder de Wlz.

Bekijk hoe het CAK uw eigen bijdrage voor de Wlz-zorg berekent (Hetcak.nl).

Heeft u blijvend intensieve en langdurige zorg nodig door een beperking, ziekte of door ouderdom? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet de aanvraag bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt dan of u een indicatie voor Wlz-zorg krijgt. Hoe werkt dat?


Lees meer over de indicatie voor Wlz zorg

Zorgprofiel

In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u nodig heeft.

Zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgverlener maakt over de zorg die u nodig heeft. Of in een zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget heeft.

Welke zorg krijg ik?

Verblijf in een zorginstelling
Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Of in een woonvorm voor gehandicapten. Uw verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.

Thuis wonen met zorg uit de Wlz
Als u intensieve zorg nodig heeft en veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht is. U kunt zorg krijgen tijdens een langdurig verblijf of een deeltijdverblijf in een instelling. Van een deeltijdverblijf is sprake als u onderdelen van zorg vanuit de Wlz thuis ontvangt én deels in een zorginstelling verblijft.

Gespecialiseerde behandeling
De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van uw aandoening. Of op het verbeteren van vaardigheden of gedrag.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen