Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben.

Heeft u blijvend 24 uur per dag intensieve zorg nodig? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt dan een indicatie voor Wlz-zorg van het CIZ. Hoe werkt dat?


Lees meer over de indicatie voor Wlz zorg

Zorgprofiel

In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u nodig heeft. Er staat ook of u de zorg in natura wilt of via een persoonsgebonden budget.

Zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgverlener maakt over de zorg die u nodig heeft. Of in een zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget heeft.

Welke zorg krijg ik?

Verblijf in een zorginstelling
Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Of in een woonvorm voor gehandicapten. Uw verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.

Thuis wonen met zorg uit de Wlz
Als u (of uw kind) intensieve zorg nodig heeft en veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht is.

ADL-assistentie in en om de ADL-woning
U krijgt meteen persoonlijke hulp als u erom vraagt. Een assistent is als het ware een vervanging van de armen en benen van iemand die hulp nodig heeft.

Gespecialiseerde behandeling
De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van uw aandoening. Of op het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Vraag uw behandelaar of uw behandeling onder de Wlz valt.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen