Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U krijgt hulp van uw gemeente om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten. Uw gemeente geeft advies en regelt dan hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees wat uw gemeente voor u doet.

Welke hulp kan ik vanuit de Wmo krijgen?

Het is de bedoeling dat u met de hulp die u van uw gemeente krijgt vanuit de Wmo zelfstandig kunt blijven wonen. En volledig mee kunt doen aan de maatschappij. U kunt uw gemeente vragen om hulp bij:

  • een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
  • praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
  • voldoende sociale contacten
  • reizen binnen uw woonplaats/regio
  • een nuttige dagbesteding
  • structuur in de dag of week

Lees hoe u zich aanmeldt voor Wmo-ondersteuning.

Lees meer over welke hulp u thuis krijgt van uw gemeente (Rijksoverheid.nl).

U kunt zich melden bij uw gemeente voor Wmo-ondersteuning zodat u thuis kunt blijven wonen. Ook voor hulp bij mantelzorg.

Dan onderzoekt de gemeente eerst hoe uw persoonlijke situatie is. Daarna bepaalt de gemeente of u Wmo-ondersteuning krijgt. Hoe werkt het en welke voorzieningen zijn er?


Lees meer over aanmelden voor Wmo-ondersteuning

De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. 

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning of een scootmobiel. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage


Lees meer over algemene en maatwerkvoorzieningen.

Welke hulp kan ik zelf regelen?

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden en buren kunnen doen.

Is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan krijgt u hulp van uw gemeente. De gemeente kijkt wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen aan activiteiten. Bijvoorbeeld een training, hulpmiddelen of dagbesteding.

Hulpverleners nemen taken over als dat niet anders kan.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen