Wijkverpleging

Wilt u thuis medische zorg krijgen? Of hulp bij het aankleden of wassen? Dat kan met wijkverpleging.

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U krijgt wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft.

Een wijkverpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan en douchen. Of bij het geven van injecties. Een wijkverpleegkundige geeft u ook medische zorg, als dat nodig is.


Voorbeelden van wijkverpleegkunde

Wat kan ik zelf regelen?

Vraag een indicatie voor wijkverpleging aan bij de wijkverpleegkundige. In de indicatie of doorverwijzing staat welke zorg u vergoed krijgt. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. Een doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig. U vindt wijkverpleegkundigen meestal via een thuiszorgorganisatie.

Vind adressen van instellingen voor thuiszorg en wijkverpleging (Zorgkaartnederland.nl).

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen:

  • In natura: u kiest uit zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft.
  • Via een persoonsgebonden budget (pgb): met een pgb voor wijkverpleging regelt u persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis.

Hoe kies ik een zorgaanbieder?

Wilt u hulp bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie of andere zorgaanbieder? Dan kunt u terecht bij:

Afspreken hoe u zorg krijgt

De wijkverpleegkundige kijkt welke persoonlijke verzorging of verpleging u nodig heeft en regelt dit voor u. U spreekt met de wijkverpleegkundige af hoe u zorg krijgt. Bijvoorbeeld op welke tijden de zorgverlener komt. En wat de wijkverpleegkundige precies doet.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw kosten voor wijkverpleging. U betaalt geen eigen risico. Met een pgb voor wijkverpleging kunt u zelf de wijkverpleging inkopen.

Andere vormen van verpleging en verzorging

  • Heeft u thuis na een ziekenhuisbehandeling specialistische zorg nodig van een verpleegkundige? Dan heeft u misschien recht op gespecialiseerde verpleging thuis
  • Heeft u psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking? En wilt u persoonlijke verzorging? Vraag dan uw gemeente om begeleiding vanuit de Wmo-ondersteuning.
  • Heeft u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan kunt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen onderdeel zijn van uw zorgpakket. Soms kunt u ook Wlz-zorg thuis krijgen.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen