Wonen in kleine groepen

In een kleinschalige woonvoorziening woont u in kleine groepen. En u krijgt hulp van vaste begeleiders. Een kleinschalige woonvoorziening is voor mensen met een beperking.

Wat is een kleinschalige woonvoorziening?

In een kleinschalige woonvoorziening:

 • hebben bewoners overdag eigen activiteiten, bijvoorbeeld werk in een werkvoorziening, school of een dagverblijf
 • hebben bewoners eigen taken, zoals boodschappen doen, de kamer opruimen en helpen bij het koken
 • zijn er ook groepsactiviteiten
 • lijkt het leven op een gezinsleven

Andere namen voor een kleinschalige woonvoorziening zijn:

 • gezinsvervangend tehuis
 • sociowoning
 • wooncentrum
 • woonlocatie
 • woonhuis

Voor wie is een kleinschalige woonvoorziening?

 • Een kleinschalige woonvoorziening is voor mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar of ouder.
 • Er zijn ook kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een meervoudige beperking.
 • Sommige bewoners hebben weinig hulp nodig, andere bewoners juist dag en nacht.

Wat moet ik betalen voor een kleinschalige woonvoorziening?

 • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK (Hetcak.nl) berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Dit geldt voor Wlz-zorg én voor Wmo-ondersteuning.

Goed om te weten
U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening (Hetcak.nl).

Als u huurt betaalt, kunt u in sommige gevallen huurtoeslag krijgen.

Wonen met 24-uurszorg en wonen met lichtere hulp

 • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ (CIZ.nl). Een Wlz-indicatie kunt u alleen krijgen als u blijvend de hele tijd toezicht nodig hebt. Of 24-uurszorg in de buurt. 
 • In sommige woonvoorzieningen krijgt u alleen lichtere hulp. Wonen en zorg zijn dan gescheiden. U huurt zelf de woning. En u moet uzelf aanmelden voor Wmo-ondersteuning bij uw gemeente.

Waar vind ik adressen van kleinschalige woonvoorzieningen?

Op Zorgkaart Nederland vindt u adressen van woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking (Zorgkaartnederland.nl).

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen