Woonbegeleiding

Wilt u zelfstandig wonen, maar heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u begeleid wonen. Woonbegeleiding is hulp van een begeleider of zorginstelling bij zelfstandig wonen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor woonbegeleiding?

U krijgt woonbegeleiding als u:

 • niet helemaal zelfstandig kunt wonen;
 • een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft en hierdoor hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, het vinden van werk of het opbouwen van sociale contacten.

Woonbegeleiding is ook geschikt voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen. 

Wonen met 24-uurszorg en wonen met lichtere hulp

 • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ (CIZ.nl). Een Wlz-indicatie kunt u alleen krijgen als u blijvend de hele tijd toezicht nodig hebt. Of 24-uurszorg in de buurt. 
 • In sommige kleinschalige woonvoorzieningen krijgt u alleen lichtere hulp. Wonen en zorg zijn dan gescheiden. U huurt zelf de woning. En u moet uzelf aanmelden voor Wmo-ondersteuning bij uw gemeente.

Welke hulp kan ik inschakelen?

 • U krijgt woonbegeleiding meestal via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is een taak van uw gemeente. Vraag uw gemeente om meer informatie over woonbegeleiding.
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u woonbegeleiding via de Jeugdwet. Jeugdhulp is een taak van uw gemeente. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Kan ik een vergoeding krijgen?

 • Uw gemeente betaalt de kosten van woonbegeleiding: vanuit de Wmo of de Jeugdwet.
 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor woonbegeleiding.
 • Het CAK.nl berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • U betaalt de kosten voor de woning zelf. Soms krijgt u huurtoeslag.
 • U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb): met dit geldbedrag kunt u zelf zorg en begeleiding inkopen. Voor een pgb betaalt u ook een eigen bijdrage.

Tip

Met de rekenhulp van het CAK (Hetcak.nl) berekent  u uw eigen bijdrage.

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen