Zorg door vrijwilliger

Zorg door een vrijwilliger is een goede aanvulling op de professionele zorg die u krijgt. Welke hulp en ondersteuning geeft een vrijwilliger? Wat mag niet?

Wat doet een vrijwilliger?

Een vrijwilliger geeft praktische hulp en steun. Bijvoorbeeld oppassen op een kind met een chronische ziekte. Of toezicht houden op een oudere met dementie of ondersteuning bieden in de laatste levensfase. Zodat een mantelzorger even rust heeft.

U kunt een vrijwilliger ook vragen om te helpen bij persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld bij het opstaan en aankleden.

Lees meer over vrijwilligerszorg (MantelzorgNL).

Medische zorg

Professionele zorgverleners houden zich aan wettelijke regels voor medische handelingen.

Actiz.nl - de organisatie van zorgondernemers – adviseert vrijwilligers zich hieraan te houden. Dat betekent dat een vrijwilliger genoeg moet weten van medische zorg. En zich moet houden aan de aanwijzingen van een arts.

Een vrijwilliger die werkt voor een zorginstelling mag niet het werk van een professionele zorgverlener uitvoeren. Een vrijwilliger kan alleen taken uitvoeren waar de organisatie niet voor betaalt.

Vind informatie over wat een vrijwilliger wel en niet mag doen (Zorgbetermetvrijwilligers.nl).

Wat is het verschil tussen vrijwilliger en mantelzorger?

Een vrijwilliger bepaalt zelf of hij of zij wil helpen. Vrijwilligers werken in opdracht van een organisatie. Dan is de organisatie aansprakelijk.

Een mantelzorger heeft vaak een persoonlijke band met u. Bijvoorbeeld omdat een familielid of naaste direct hulp nodig heeft. Mantelzorgers zijn zelf aansprakelijk. Ook binnen een zorgorganisatie.

Hoe vind ik een vrijwilliger

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen