Zorg bij ongeneeslijk ziek

Palliatief terminale zorg (PTZ) is voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het is zorg in de laatste fase van iemands leven.

Wat is palliatief terminale zorg?

Het belangrijkste doel van palliatief terminale zorg is om de kwaliteit van leven te behouden.

 • Iemand krijgt palliatief terminale zorg als de levensverwachting maximaal 3 maanden is.
 • Palliatieve zorg duurt totdat iemand overlijdt. Ook als dat langer duurt dan 3 maanden.
 • Palliatief terminale zorg houdt de kwaliteit van leven in de laatste maanden zo hoog mogelijk.

Lees meer over palliatieve zorg op kiesBeter.nl (Zorginstituut Nederland) en bij Stichting Agora (Agora.nl).

Lees meer over mensen die hetzelfde meemaken (Ongeneeslijk.nl).

Vind informatie over zorg door een vrijwilliger (Vptz.nl).

Waaruit bestaat palliatief terminale zorg?

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • verzorging en verpleging
 • behandeling van pijn en andere klachten
 • controle van de gezondheid
 • hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen
 • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
 • ondersteuning bij het afronden van het leven en het afscheid nemen

Familie en vrienden kunnen hulp en ondersteuning krijgen bij de zorg. En hulp tijdens de rouw.

Vind adressen van het netwerk palliatieve zorg bij u in de buurt (Stichtingfibula.nl).

Vind adressen van palliatieve zorg bij u in de buurt voor kinderen (Kinderpalliatief.nl).

Hoe palliatief terminale zorg aanvragen?

Iemand kan zowel thuis als in een zorginstelling palliatief terminale zorg ontvangen. Thuis betekent in het eigen huis, ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis.

Lees meer over palliatief terminale zorg aanvragen (Informatielangdurigezorg.nl).

Welke vergoedingen zijn er?

Palliatief terminale zorg wordt vergoed via de zorgverzekering. Of via de indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Heeft u al een indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg via deze indicatie.
 • Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg vanuit uw zorgverzekering. Ook als u de laatste fase niet thuis wilt doorbrengen. Maar bijvoorbeeld op een palliatieve afdeling in een verpleeghuis.

Lees meer over vergoeding van palliatieve zorg via de zorgverzekering (Zorgverzekering.org).

U krijgt ziekenhuiszorg altijd vergoed via uw zorgverzekering.

Lees meer over vergoeding van palliatief terminale zorg (Informatielangdurigezorg.nl).

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Lees meer over de eigen bijdrage in de zorg. 

Voor zorg via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage. Een hospice kan wel een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld eten en drinken. Vraag hierover meer informatie aan het hospice.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen