Zorgkantoor

Wat doet een zorgkantoor?

Het zorgkantoor krijgt van het CIZ (CIZ.nl) uw indicatie voor Wlz-zorg. In de indicatie staat uw zorgprofiel.

Zorg in natura

Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder.

Persoonsgebonden budget

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) bekijkt het zorgkantoor of u aan de voorwaarden (Informatielangdurigezorg.nl) voldoet. Zo ja, dan berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Het geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen van uw zorgverleners betaalt. 

Waar vind ik een zorgkantoor?

In elke regio is 1 zorgkantoor. Zorgkantoren zijn zelfstandig, maar zijn wel gekoppeld aan een zorgverzekeraar. Daarom vindt u die kantoren vaak bij elkaar.

Vind adressen van zorgkantoren bij u in de buurt (Zn.nl).

Bekijk ook