Zorgplan maken

In een zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgverlener maakt over uw zorg en ondersteuning. Lees wie een zorgplan maakt en over hoe u het gebruikt. En lees over zorg regelmatig evalueren.

Wanneer gebruik ik een zorgplan?

U gebruikt een zorgplan:

Lees meer over de bedoeling van een zorgplan (Informatielangdurigezorg.nl).

Hoe maak ik een zorgplan?

U maakt een zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Is iemand uw wettelijke vertegenwoordiger? Dan maakt deze persoon samen met de zorgaanbieder een zorgplan voor u. Houd een zorgplan kort, overzichtelijk en praktisch. En maak afspraken die goed werken en reƫel zijn.

Welke afspraken zet ik in een zorgplan?

In een zorgplan staat welke zorg en ondersteuning u krijgt. De afspraken in een zorgplan hebben te maken met:

  • uw wensen en behoeften
  • uw mogelijkheden en beperkingen
  • doelen van de zorg voor de komende periode
  • begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy
  • wie u op welke tijden verzorgt

Voorbeelden: hoeveel uur begeleiding per week u krijgt, en wat die begeleiding precies inhoudt. Of wat de verzorging precies inhoudt, bijvoorbeeld of iemand hulp krijgt bij het aankleden, hoe vaak per week, op welke tijd en hoe lang. 

Hoe ziet een zorgplan eruit? 

Hieronder vindt u verschillende onderwerpen over zorgplannen.

Wat moet er in een zorgplan staan? (Nationalehulpgids.nl)

Een eenvoudige uitleg over een ondersteuningsplan (Mijnondersteuningsplan.nl)

Voorbeelden van zorgplannen (Kennispleinchronischezorg.nl)

Hulp bij het organiseren van zorg en het plannen van taken (Carenzorgt.nl) 

Wat is het verschil tussen een zorgplan en een zorgprofiel?

In een zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Afspraken hierover staan in het zorgplan. Of in een zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft.

Lees meer over

Heeft u van het CIZ een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gekregen? Dan maakt het CIZ een zorgprofiel voor u. In dit zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft.


Lees meer over het zorgprofiel

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg van het CIZ? Dan regelt een zorgkantoor de zorg of het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).


Lees meer over het zorgkantoor

Spreek met uw zorgaanbieder af dat u het zorgplan regelmatig doorneemt. U kunt het dan aanpassen als u andere zorg of ondersteuning nodig heeft. De zorgaanbieder moet het zorgplan 2 keer per jaar met u bespreken. Of met uw wettelijke vertegenwoordiger.


Lees meer over het evalueren van het zorgplan

Goed om te weten

  • Zorgverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar.
  • Andere namen voor een zorgplan zijn: leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen