Zorgprofiel

Heeft u van het CIZ een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gekregen? Dan maakt het CIZ een zorgprofiel voor u. In dit zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft.

Waarom krijg ik een zorgprofiel?

Het zorgprofiel hoort bij uw Wlz-indicatie. Mensen met een Wlz-indicatie hebben meestal niet precies dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat omschreven wat u op dit moment nodig heeft.

Wat kan ik met een Wlz-indicatie?

Met een Wlz-indicatie kunt u:

  • wonen in een zorginstelling, bijvoorbeeld verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten. Uw verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.
  • zelfstandig wonen met volledige zorg van een zorginstelling (volledig pakket thuis). Als u intensieve zorg nodig heeft en veilig en gezond thuis kunt blijven wonen.
  • zelfstandig wonen en zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • zelfstandig wonen en zelf kiezen van wie u welke zorg krijgt (modulair pakket thuis).

Hoe vraag ik Wlz zorg aan?

U vraagt Wlz-zorg aan bij het CIZ (CIZ.nl). Het CIZ bepaalt of u een indicatie voor Wlz-zorg krijgt.

Lees meer over het aanvragen van een Wlz-indicatie.

Wat is het verschil tussen een zorgprofiel en een zorgplan?

In een zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning u krijgt. Afspraken hierover staan in het zorgplan. Of in een zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft.

Bekijk ook