Zorgverzekering

Een zorgverzekering sluit u af bij een zorgverzekeraar. Wordt u ziek of heeft u zorg nodig? Lees welke zorgkosten een zorgverzekeraar vergoedt.

Welke zorgverzekeringen en vergoedingen zijn er?

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht een basisverzekering.

Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren die een basisverzekering wil afsluiten. Jong of oud. Ze mogen geen hogere premie vragen als u bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft.

Goed om te weten
Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op zorgtoeslag.

Lees meer over het afsluiten van een zorgverzekering en het basispakket (Kiesbeter.nl).

Lees meer over de inhoud van het basispakket (Zorginstituutnederland.nl).


  • U kunt naast de basisverzekering een aanvullende verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, alternatieve therapieën of de tandarts. De vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar.
  • U kunt de aanvullende verzekering ook bij een andere verzekeraar afsluiten dan de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.
  • Voor een aanvullende verzekering kan de verzekeraar extra eisen aan uw gezondheid stellen. Soms moet u een vragenlijst of verklaring invullen.
  • Elke zorgverzekeraar biedt verschillende aanvullende pakketten. Let bij het uitkiezen van een zorgverzekeraar ook op de aanvullende verzekering.

Uw zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en hulpmiddelen. Maar ook wijkverpleging - langdurige persoonlijke zorg en verpleging, ergotherapie en fysiotherapie. Uw verzekeraar vergoedt ook de kosten van bepaalde medicijnen en hulpmiddelen.

De verplichte basisverzekering vergoedt de standaardkosten. Bijvoorbeeld de huisarts, wijkverpleging, het ziekenhuis of de apotheek.

U heeft meestal een doorverwijzing nodig van uw huisarts, specialist of therapeut voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekering.

Voor wijkverpleging heeft u een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig.

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


  • Militairen in actieve dienst zijn verzekerd via het Ministerie van Defensie.
  • Gevangenen vallen onder een collectieve verzekering (Rijksoverheid.nl) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Werkt u in het buitenland? Dan hoeft u mogelijk niet in Nederland verzekerd te zijn. Lees meer over zorg en buitenland (HetCAK.nl). 
  • Wilt u vanwege uw geloof niet verzekerd zijn voor zorgkosten? Dan kunt u zich aanmelden als gemoedsbezwaarde (Svb.nl). U moet dan een premievervangende belasting betalen.

Hoe kies ik zorg?

Bij een aantal zorgverzekeringen kiest u zelf waar en van wie u zorg krijgt. Dit heet keuzevrijheid.

Restitutiepolis

U kiest zelf uw zorgverleners. Meestal krijgt u alle zorg uit het basispakket vergoed. Een restitutiepolis is vaak iets duurder dan een naturapolis. In sommige gevallen moet u de kosten van de zorg eerst zelf betalen. En daarna terugvragen.

Naturapolis

U maakt gebruik van zorgaanbieders waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekeningen direct aan de zorgaanbieder. Wilt u toch een andere zorgverlener? Dan is de zorgverzekeraar niet verplicht de kosten volledig te vergoeden.

Zorgverzekering met beperkte keuzevrijheid

U bepaalt hierbij zelf naar welke zorgverlener u gaat. De vergoeding van de zorgverzekeraar is lager als u kiest voor een zorgverlener waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft.

Bekijk bij welke zorgverleners u terecht kunt in 2019 (Independer.nl).

Hoe stap ik over naar een andere zorgverzekeraar?

De premies voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering verschillen per verzekeraar.

U kunt elk jaar per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Uw huidige zorgverzekering moet u vóór 1 januari opzeggen en de nieuwe verzekering moet u vóór 1 februari afsluiten.

Lees tips voor het overstappen naar een andere verzekeraar (Rijksoverheid.nl).

Heeft u vragen over de zorgverzekering? U kunt ook bellen naar: 0800- 64 64 644 (Zorgverzekeringslijn.nl).

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn zorgverzekeraar?

Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Lees meer over uw rechten (Nza.nl).

Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ.nl). Dit is een onafhankelijke organisatie die helpt bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.

Bemiddeling kan door de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen