Zorgwensen vastleggen in een wilsverklaring

Een wilsverklaring is een geschreven tekst waarin uw wensen over uw zorg en medische behandeling staan. Dat is handig als er misschien een moment komt dat u hierover niet meer zelf kunt beslissen. Bijvoorbeeld als u ongeneeslijk of chronisch ziek bent.

Wat staat er in een wilsverklaring?

In de wilsverklaring staat bijvoorbeeld:

 • of u wel of niet gereanimeerd wilt worden
 • of u wel of niet medicijnen wilt krijgen
 • wie uw vertegenwoordiger is als u zelf niet meer kunt beslissen. De vertegenwoordiger zorgt dan voor het uitvoeren van uw wensen over zorg, behandeling en/of geldzaken.

Wat betekent wilsonbekwaam?

Als u niet meer zelf kunt beslissen, dan bent u wilsonbekwaam. U kunt door een ziekte of ongeval wilsonbekwaam worden.

Iemand is wilsonbekwaam als hij of zij:

 • informatie niet kan begrijpen
 • niet begrijpt wat de gevolgen zijn van zijn of haar besluit
 • geen besluit kan nemen

Een arts bepaalt wanneer iemand wilsonbekwaam is. Op dat moment kan uw vertegenwoordiger beslissingen voor u nemen. Bijvoorbeeld uw partner of een familielid.

Hoe kan ik een wilsverklaring maken?

Er bestaan geen strenge regels voor het opstellen van uw wensen. Uw wilsverklaring is in principe altijd geldig. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand schrijft. Het maakt ook niet uit of er taalfouten in staan.

 • Vul een wilsverklaring op tijd in. Als u zich nog goed voelt en helder kunt denken.
 • Zet uw persoonlijke gegevens in de wilsverklaring en onderteken de brief.
 • Zet de datum op de brief.
 • Bespreek uw wensen altijd met uw naasten. En met uw artsen. Laat weten wat u precies wilt.
 • U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Bespreek deze duidelijk met uw huisarts en naasten. En zet de datum er duidelijk bij.

Geef de ondertekende schriftelijke verklaring ook aan uw vertegenwoordiger.

Lees meer over hoe u een wilsverklaring kunt opstellen (Rijksoverheid.nl).

Wie is mijn vertegenwoordiger?

Wettelijk is vastgelegd wie uw vertegenwoordiger kan zijn: 

 1. Een curator of mentor, benoemd door de rechter.
 2. Een schriftelijk gemachtigde, benoemd door uzelf (bijvoorbeeld in de wilsverklaring).
 3. De echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliĆ«nt. Deze is niet benoemd, en vertegenwoordigt u op vrijwillige basis. 
 4. Een ouder, kind, broer of zus. Deze is niet benoemd en vertegenwoordigt u op vrijwillige basis.

Deze opsomming is op volgorde. Bij beslissingen over zorg kijkt de arts of zorgverlener eerst of er een mentor of curator is, daarna of er een schriftelijke gemachtigde is. Zo niet, dan kunnen de partner of familieleden vertegenwoordiger zijn. 

Zijn de familieleden het niet eens over wie de vertegenwoordiger wordt? Dan wijst de arts een vertegenwoordiger aan.

Goed om te weten

Een arts hoeft zich niet aan uw wilsverklaring te houden. Uw arts is bijvoorbeeld niet verplicht om een euthanasiewens uit te voeren. De wilsverklaring is een verzoek aan uw arts.

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen