Ik zorg voor iemand

Zorgt u voor een familielid, vriend of buurman met een ziekte of beperking? En kan die persoon daardoor thuis blijven wonen? Dan bent u een mantelzorger. Op Regelhulp vindt u informatie die voor u belangrijk kan zijn.