Casemanager dementie

Als dementie of de ziekte van Alzheimer is vastgesteld, dan biedt de huisarts een casemanager dementie. Die helpt mensen met dementie die thuis wonen. In sommige regio’s krijgt iemand een casemanager bij een vermoeden van dementie. De casemanager helpt ook u als mantelzorger.

Lees meer over:

de casemanager (Alzheimer Nederland)

hulp voor mantelzorgers (Dementie.nl)

Wat doet een casemanager?

Een casemanager:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning.
  • stelt vast wat u en uw mantelzorger nodig hebben aan zorg. En geeft ook begeleiding.
  • bemiddelt bij hulpverlening en zorgverlening.
  • Komt op voor de belangen van de verzorgde en van u als mantelzorger.
  • Stelt samen met de huisarts van de verzorgde een zorgplan op. In het zorgplan staan uw wensen voor zorg en begeleiding. 

Hoe regel ik een casemanager?

U regelt een casemanager via de wijkverpleging. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor wijkverpleging. Er hoeft geen eigen risico te worden betaald.

Bekijk ook

Dementiezorg