Hulp door vrijwilliger

Zoekt u een vrijwilliger die helpt met klusjes voor degene voor wie u zorgt? Bijvoorbeeld klusjes in huis? Of als gezelschap? Er zijn allerlei vrijwilligersorganisaties waar u een vrijwilliger vindt.

Wat doet een vrijwilliger?

Vrijwilligers kunnen hulp bieden, bijvoorbeeld bij klusjes in huis of bij het invullen van formulieren. Vrijwilligers kunnen ook gezelschap bieden aan degene voor wie u zorgt. Of zij gaan met hem of haar op stap.

  • Hulp van een vrijwilliger is nooit verplicht.
  • Vraagt degene voor wie u zorgt Wmo-hulp aan bij de gemeente? Dan kan de gemeente eventueel een vrijwilliger vinden.

Welke vrijwilligersorganisaties zijn er?

Veel vrijwilligers werken via een vrijwilligersorganisatie. Deze organisatie kijkt welke vrijwilliger goed past bij degene voor wie u zorgt. De organisatie controleert ook of de vrijwilliger betrouwbaar is. U vindt adressen via:

Humanitas.nl

Mantelzorg.nl (voor mantelzorgers)

Hiphelpt.nl (voor ondersteuning vanuit de kerk of parochie)

Zonnebloem.nl (voor mensen met een lichamelijke beperking)

Humanitas Tandem (een maatje om leuke dingen te doen)

Ikwordmaatje.nl (een maatje in de buurt)

Vind een vrijwilliger via internet

Niet alle vrijwilligers zijn aangesloten bij een organisatie. Er zijn steeds meer websites waar vrijwilligers in contact komen met mensen die hulp nodig hebben. Bekende sites zijn:

Alleszelf.nl

Vraagelkaar.nl

Wehelpen.nl

NLvoorelkaar.nl

Stichtingpresent.nl

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk en niet verplicht. Een vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel uren hij werkt en wat hij wil doen. Hij is wel verantwoordelijk voor wat hij doet. Ook zijn er regels waar een vrijwilliger zich aan moet houden.

Een vrijwilliger moet vaak een vrijwilligerscontract of overeenkomst tekenen voordat hij begint. De vrijwilligersorganisatie wil namelijk zeker weten dat een vrijwilliger zijn afspraken nakomt.

Werkt een vrijwilliger zonder de hulp van een vrijwilligersorganisatie? Maak dan duidelijke afspraken.

Lees meer over de rechten en plichten van vrijwilligers op nov.nl 

NOV is de netwerk- en belangenorganisatie voor vrijwilligerswerk in Nederland.

Als een vrijwilliger schade veroorzaakt, is hij misschien aansprakelijk. Dit betekent dat hij volgens de wet verantwoordelijk is voor de gevolgen van een handeling.

Heeft hij de schade bewust veroorzaakt? Bijvoorbeeld diefstal? Dan is hij zelf verantwoordelijk.

Heeft hij de schade niet bewust veroorzaakt? Dan is de (vrijwilligers)organisatie meestal aansprakelijk als deze de opdrachtgever is van het werk. En als de vrijwilliger het werk onbetaald en niet verplicht uitvoerde.

Werkt de vrijwilliger niet via een vrijwilligersorganisatie? Dan is degene voor wie u zorgt aansprakelijk voor eventuele schade. Zorg daarom dat u een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) heeft.


Misschien heeft de vrijwilligersorganisatie zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten.

Mogelijk biedt de gemeente een oplossing. Bijvoorbeeld door een collectieve vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers binnen haar gemeente.


Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen