Jeugdwet

Onder de Jeugdwet vallen allerlei soorten jeugdhulp, jeugdzorg en ondersteuning. Denk aan begeleiding van kinderen met een beperking of gedragsprobleem. Of hulp bij het oplossen van problemen in een gezin.

Waar kan ik een kind voor jeugdhulp aanmelden?

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding kunt u terecht bij de gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met het kind welke hulp het beste is.

Lees meer over toegang tot jeugdhulp.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het regelen van jeugdhulp?

Een cliĆ«ntondersteuner kan u helpen bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Ook kunt u met vragen over jeugdhulp terecht bij het Juiste Loket (informatielangdurigezorg.nl).