Logeeropvang

Bent u mantelzorger van een familielid of vriend? En bent u soms toe aan rust? Dan kunt u via logeeropvang de zorg een tijdje overdragen. Bij logeeropvang logeert uw familielid of vriend in een zorginstelling.

Wat is logeeropvang?

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Het is een vorm van vervangende zorg (respijtzorg). De mantelzorger hoeft dan even niets te doen. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw familielid of vriend over. De zorginstelling biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. En er zijn activiteiten. Bij opvang 's nachts is er een logeerruimte, eten en drinken en voorzieningen zoals een hoog- of laagbed, een tillift of een postoel.

Veilige woonomgeving en leefomgeving

Een logeeropvang of zorginstelling moet een veilige woonomgeving en leefomgeving bieden. En alle zorg die nodig is om veilig te logeren. Het zorgkantoor controleert of de logeervoorziening voldoet aan deze voorwaarden. Dat geldt ook voor logeeropvang bij een familielid. 

Kortdurend logeren: nachtopvang

Er bestaat ook kortdurende logeeropvang. Bijvoorbeeld voor mensen die niet thuis kunnen slapen, omdat hun vaste verzorger er dan niet is. Of omdat er ’s nachts verzorging nodig is die thuis niet te krijgen is. Daarvoor bestaat nachtopvang in een zorginstelling of verpleeghuis.

Wat kan ik zelf regelen?

U vindt adressen van een logeeropvang bij u in de buurt op Sociale kaart Nederland (Landelijk.socialekaartnederland.nl). Adressen van logeerhuizen voor mensen met een verstandelijke beperking vindt u op Zorgkaart Nederland (Zorgkaartnederland.nl). Bij het Wmo-loket van uw gemeente of bij een welzijnsorganisatie voor ouderen kunt u navragen waar nachtopvang mogelijk is. 

Let op

Bij een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) is alleen logeeropvang mogelijk in een Wlz-instelling.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Afhankelijk van de zorg die nodig is (indicatie), vergoedt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de nachtopvang of logeeropvang.

Tip

Wlz-indicatie

Is er een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Het zorgkantoor regelt en vergoedt dan de logeeropvang. Het zorgkantoor doet dit ook voor kinderen en jongeren met een pgb Wlz-indicatie die thuis wonen. Voor een volledig pakket of een modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Hetcak.nl).

Let op
U betaalt een eigen bijdrage voor zorg.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen