Mantelzorg en uw uitkering

Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan hebben de jaren dat u mantelzorg heeft verleend misschien invloed op uw WW-uitkering of WIA-uitkering. Deze jaren tellen mee voor uw arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait.

Wat is het mantelzorgforfait?

De jaren waarin u mantelzorg verleende, kunnen voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering). Het arbeidsverleden bepaalt hoe lang u recht heeft op een uitkering.

U kunt alleen een beroep doen op het mantelzorgforfait als u daadwerkelijk betaald kreeg voor deze zorg. U heeft die betaling ontvangen uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie u zorgde.

Hoe bereken ik het arbeidsverleden?

Als u vanaf 2007 heeft gezorgd voor een zieke of gehandicapte persoon, dan telt dit mee als arbeidsverleden. Jaren vóór 2007 waarin u voor een zieke of gehandicapte zorgde, tellen niet mee. Mantelzorg verleend als zelfstandig ondernemer telt ook niet mee. De berekening van het arbeidsverleden is gewijzigd in 2013.

Berekening:

  • Tussen 2007 en 2013: tel de jaren waarin u minder dan 52 dagen loon heeft ontvangen.
  • Na 2013: tel de jaren waarin u minder dan 208 uur loon heeft ontvangen (sv-loon).
  • U kreeg in deze jaren betaald voor de verleende zorg uit een persoonsgebonden budget.
  • Jaren waarin u langer dan zes maanden WW-uitkering of een loongerelateerde WIA-uitkering heeft ontvangen, tellen niet mee.
  • Jaren waarin u ook zorg had voor jonge kinderen tellen voor de helft mee.

Lees meer over de berekening van uw arbeidsverleden (UWV.nl).

Hoe vraag ik het mantelzorgforfait aan?

Op het moment dat u uw WW-uitkering of WIA-uitkering aanvraagt, dan vraagt u ook het mantelzorgforfait aan. U moet dan aantonen dat u betaald werd uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie u zorgde. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen u en deze persoon. 

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen