Mantelzorg in de laatste fase

Is het duidelijk dat de persoon voor wie u zorgt niet meer dan een jaar te leven heeft? Dan spreken we over palliatieve mantelzorg. In de laatste fase van het leven krijgt mantelzorg vaak een andere invulling. Ook is de zorg vaak veel zwaarder. U kunt verschillende vormen van hulp krijgen.

Wat maakt palliatieve mantelzorg anders?

Mantelzorg in de laatste fase van een leven is vaak anders, vanwege een mix aan emoties en de zwaardere zorgtaak. Vaak is de zorg persoonlijker. Denk aan wassen, aankleden en hulp bij de toiletgang. Geestelijk of fysiek afstand nemen is vaak lastig in deze fase. Denk daarom goed na hoe u het vol kunt houden.

Lees meer over mantelzorg en stress

Wat kan ik regelen?

In deze periode wil degene die u verzorgt misschien ook praktische zaken regelen. U als mantelzorger kunt daarbij helpen, bijvoorbeeld met administratieve zaken of het voorbereiden van het afscheid.

Lees welke wensen van tevoren kunnen worden vastgelegd (Uitvaart.nl)

Lees welke zaken geregeld moeten worden na overlijden (Nibud.nl)

Euthanasie en niet reanimeren

In de laatste fase past soms ook een gesprek over levensbeëindiging. Afhankelijk van de situatie kan het gaan om passieve of actieve levensbeëindiging (euthanasie). Wil de verzorgde hierover praten, bespreek dan de uitvoering hiervan. U kunt hierbij hulp vragen aan bijvoorbeeld de huisarts of andere zorgprofessionals.

Wenst de verzorgde euthanasie? Dan kunt u helpen met het opstellen van een wilsverklaring (NVVE.nl). Als het zover is, dan informeert u de huisarts over de wensen van de verzorgde.

Is er een niet-reanimeren-verklaring (Patiëntenfederatie.nl)? Deel deze informatie dan met mensen die bij de zorg betrokken zijn.

Lees meer over euthanasie bij de Nederlandse vereniging voor vrijwillig levenseinde (NVVE.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

Uiteraard kunt u hulp vragen in uw eigen sociale netwerk of in het netwerk van de verzorgde. U kunt daarnaast professionele hulp aanvragen via de wijkverpleging of vrijwillige ondersteuning van geschoolde vrijwilligers.

Vrijwilligers

De vrijwilliger is er zowel voor de stervende patiënt als voor de mantelzorger. Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden door een wandeling te maken, voor te lezen, te praten of er gewoon te zijn.

Voor vrijwillige hulp kunt u terecht bij de volgende organisaties:

Netwerk palliatieve zorg.nl

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ.nl)

U kunt verschillende vormen van hulp vragen:

Vaak helpt het als u hulp krijgt bij praktische zaken, zoals:

  • het huishouden  
  • eten regelen voor uzelf en de patiënt 
  • de was doen
  • medicijnen bij de apotheek ophalen of brengen
  • opvang van kinderen
  • zorg even overdragen (vervangende zorg of respijtzorg)

U heeft als mantelzorger vaak ook behoefte aan medische informatie, zodat u beter kunt inspelen op de situatie en de juiste hulp kunt regelen.


Lees meer over medische informatie

De verzorgde kan in de laatste fase ook verpleegd worden in een hospice of bijna-thuis-huis. Dit is een goed alternatief voor palliatieve verzorging thuis. 

De dagelijkse zorg in een hospice is in handen van ervaren vrijwilligers, professionele verpleegkundigen en de (eigen) huisarts. Door de kleinschaligheid van hospices is er aandacht voor emoties. Ook is er ruimte voor persoonlijke stervensbegeleiding. De huiselijke sfeer geeft een bijna-thuis-gevoel.

Lees meer over hospice en bijna-thuis-huis


Bij mantelzorg in de laatste fase komen veel emoties los. Naast de mensen in uw eigen sociale netwerk zijn de huisarts en de thuiszorgmedewerker een belangrijke bron voor emotionele steun. U kunt van hen hulp krijgen bij:

  • het gesprek met de patiënt over de dood en zijn wensen over de behandeling.
  • uw eigen gevoelens, als u de zorg toch niet meer aankunt.
  • de angst en onzekerheid over de dood en wat er komen gaat.
  • het verdriet over het komende verlies.

Lees meer achtergronden en verhalen (Agora.nl)

Lees meer over terminale zorg (mens-en-gezondheid.infonu.nl)

 

Vind andere ondersteunende informatie via:

Ongeneeslijk.nl (stichting Fibula)

Palliatievezorg.nl (stichting Voorlichting Palliatieve Zorg)

Zorgvoorjeouders.nl (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik)


Hoe is nazorg geregeld?

Na het overlijden moet er vaak nog veel gedaan worden. Zoals het afhandelen van administratie, opzeggen van de huur en het opruimen van spullen. U heeft misschien weinig ruimte voor het rouwproces. Daarom krijgt u vaak vanuit de professionele zorgverlening een afrondend gesprek. Bijvoorbeeld van de wijkverpleging. U kunt ook terecht bij uw eigen huisarts als de rouwperiode u zwaar valt.

Bekijk ook:

Afdrukken
Delen