Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen veel organisaties erom.

Wat is een mantelzorgverklaring?

Organisaties vragen soms om een mantelzorgverklaring. Bijvoorbeeld als onderdeel van een urgentieverklaring voor een (sociale) huurwoning, voor een mantelzorgparkeervergunning of voor vrijstelling van sollicitatieplicht.

Lees meer over de mantelzorgverklaring (MantelzorgNL).

Vrijstelling van sollicitatieplicht bij mantelzorg vraagt u aan bij UWV. U moet aantonen voor welke periode en hoeveel uur per week de zorg nodig is. Dat kan bijvoorbeeld met een verklaring van een instelling voor thuiszorg of met een brief van de huisarts.

Lees meer over het aanvragen van vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg.


Vraag een mantelzorgverklaring aan bij uw gemeente voor een mantelzorgwoning.

Goed om te weten
Als het gaat om een mantelzorgwoning, dan mag alleen de gemeente een mantelzorgverklaring aanvragen bij de huisarts, wijkverpleegkundige of een andere instantie.


Heeft de persoon voor wie u zorgt een Wlz-indicatie of een Wmo-beschikking? Dan kan hij of zij een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Hiermee kunt u gratis parkeren in de buurt van de zorgvrager. Voor de parkeervergunning heeft u vaak een mantelzorgverklaring nodig. 

Vraag een mantelzorgparkeervergunning bij de gemeente. De gemeente geeft aan van wie u een mantelzorgverklaring kunt krijgen.


Wat moet ik doen als ik geen mantelzorgverklaring krijg?

Heeft u een mantelzorgverklaring nodig, maar krijgt u er geen? Verzamel dan eerst zoveel mogelijk informatie en bewijs. Schrijf op welke zorgtaken u verricht en hoeveel uur u daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Denk ook aan een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie.

Vraag daarna de huisarts, gemeentethuiszorg, wijkverpleging of lokaal Steunpunt Mantelzorg (MantelzorgNL) om een verklaring waarin staat dat u mantelzorger bent.

Goed om te weten
Heeft u een mantelzorgwaardering gekregen? Dan is dat ook een bewijs dat u mantelzorger bent.

Bekijk ook

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Vul hieronder de naam in van uw gemeente om de informatie te bekijken.
Afdrukken
Delen