Recht op zorgverlof

Wilt u verlof opnemen om te zorgen voor uw zieke kind, partner of ouder? Of om te zorgen voor een ander familielid, een vriend of bekende? Dan heeft u vaak recht op zorgverlof. Kort of langdurend.

Welke vormen van verlof zijn mogelijk?

Er zijn drie soorten verlof mogelijk:

Moet u ineens uw kind van school halen omdat het ziek is? Of is een direct familielid overleden en wilt u daar snel heen? Afhankelijk van de situatie heeft u recht op een paar uur tot een paar dagen calamiteitenverlof.

Meld het verlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. En geef aan hoe lang u denkt weg te zijn. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Wel mag hij u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Lees meer over calamiteitenverlof (Rijksoverheid.nl)

Bekijk ook


Bij kortdurend zorgverlof geldt:

  • Het duurt elk jaar maximaal 2x het aantal uren dat u per week werkt. Als u 40 uur per week werkt, dan kunt u dus maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof aanvragen. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
  • U kunt kortdurend zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt door uw afwezigheid. Misschien moet u aantonen dat het verlof echt nodig is.
  • Bij kortdurend zorgverlof ontvangt u meestal een deel van uw salaris.

Lees meer over kortdurend zorgverlof (Rijksoverheid.nl).


Bij langdurend verlof geldt:

  • Het duurt elk jaar maximaal 6x het aantal uren dat u per week werkt. Als u 40 uur per week werkt, dan kunt u dus maximaal 240 uur langdurend zorgverlof aanvragen. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
  • U kunt langdurend zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt door uw afwezigheid. Misschien moet u aantonen dat het verlof echt nodig is. Bijvoorbeeld met een doktersverklaring.

Lees meer over langdurend zorgverlof (Rijksoverheid.nl).


Krijg ik doorbetaald tijdens het verlof?

Het verschilt per verlofsoort of u krijgt doorbetaald:

  • Bij calamiteitenverlof (kortdurend verzuimverlof) krijgt u uw loon in principe gewoon doorbetaald.
  • Bij kortdurend zorgverlof krijgt u maximaal 2 werkweken per jaar minstens 70% van uw loon doorbetaald (het bedrag dat u krijgt, mag niet onder het minimumloon komen).
  • Tijdens langdurig verlof hoeft de werkgever uw salaris niet door te betalen.

Tijdens zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.

Let op

In uw cao kan een andere regeling staan. Sommige werkgevers betalen bijvoorbeeld helemaal geen loon door. Ook kan het aantal verlofdagen anders zijn. Vraag uw werkgever om meer informatie.

Bekijk ook

Afdrukken
Delen