Vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg

Bent u mantelzorger en heeft u een uitkering? Dan hoeft u misschien niet te solliciteren. U kunt vrijstelling aanvragen van uw sollicitatieplicht of vrijstelling van de tegenprestatie in de bijstand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van sollicitatieplicht?

U kunt vrijstelling van sollicitatieplicht aanvragen als u mantelzorger bent. Mantelzorg is de onbetaalde en noodzakelijke zorg voor iemand in uw naaste omgeving die ziek of gehandicapt is. Bijvoorbeeld een familielid. Het gaat hierbij om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een vrijstelling verschillen per uitkering:

UWV geeft u maximaal 6 maanden vrijstelling van uw sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld voor uw WW-uitkering of WGA-uitkering.

In die periode kunt u een andere oplossing vinden voor de benodigde zorg. Is er sprake van een uitzonderlijke situatie? Dan kan UWV de termijn steeds met 1 maand verlengen.

Lees meer over de vrijstelling op UWV.nl.

Goed om te weten
Verleende u al mantelzorg voordat u WW heeft aangevraagd? En werd u betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb) van degene voor wie u zorgde? Dan tellen de jaren dat u mantelzorg verleende mogelijk mee voor uw arbeidsverleden. Dit heet mantelzorgforfait. Hierdoor heeft u misschien langer recht op een uitkering. 


De voorwaarden voor een vrijstelling voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering verschilt per gemeente. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bekijkt dit per situatie en bepaalt dit voor iedereen persoonlijk. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.


De gemeente mag u vragen om (binnen uw mogelijkheden) een tegenprestatie te leveren voor uw bijstandsuitkering. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde, maatschappelijke taken. Voor mantelzorgers geldt soms een uitzondering. Dit verschilt per gemeente.

Let op

Mantelzorg is nooit verplicht. Ook niet als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering.

Lees meer over vrijstelling tegenprestatie bijstandsuitkering voor mantelzorgers (MantelzorgNL).


Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering (Rijksoverheid.nl). 

Hoe vraag ik vrijstelling van sollicitatieplicht aan?

Heeft u een uitkering via UWV (bijvoorbeeld vanuit de WW of WGA)? Overleg dan eerst met uw werkcoach of re-integratiebegeleider. U kunt de vrijstelling daarna aanvragen bij UWV via de Werkmap op werk.nl.

Ga naar de Werkmap (werk.nl).

Lees meer over de rechten van de mantelzorger (UWV.nl).

Heeft u een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met uw gemeente.

Bekijk ook

Bekijk ook op Regelhulp.nl

Afdrukken
Delen