Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of psychische stoornis die langdurig zorg nodig hebben.

Lees meer over de Wlz, indicatie, en de soorten zorg uit de Wlz.

Hoe kan ik langdurige zorg voor iemand aanvragen?

U vraagt langdurige zorg aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U krijgt van het CIZ een indicatie voor langdurige zorg.

Lees meer over het aanvragen van langdurige zorg >.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het regelen van langdurige zorg?

Een cliĆ«ntondersteuner kan u helpen bij het regelen en aanvragen van intensieve zorg of toezicht vanuit de Wlz.

Ook kunt u met vragen over langdurige zorg terecht bij het Juiste Loket