Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg. Deze wet is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of psychische stoornis die langdurig zorg nodig hebben.

Lees meer over de Wlz.