Overgang jeugd met psychische zorgvraag naar de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt nu niet opengesteld voor zorg en ondersteuning aan kinderen (jonger dan 18 jaar) die dag en nacht veel zorg en/of begeleiding nodig hebben vanwege een psychische stoornis omdat er anders iets ernstig mis kan gaan.

Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Blokhuis op 15 oktober 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  Deze kinderen blijven zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet ontvangen, net zoals nu.

Download de kamerbrief

Waarom krijgen deze kinderen nu geen toegang tot de Wlz?

In de kamerbrief licht staatssecretaris Blokhuis uitgebreid toe waarom het niet mogelijk is om deze kinderen toegang te geven tot de Wlz.

Er zijn nu te veel onzekerheden

Sinds begin dit jaar is de Wlz wel toegankelijk voor volwassenen met langdurige psychische problemen. In 2019 wilde de Tweede Kamer dat ook kinderen met een psychische stoornis toegang tot de Wlz konden krijgen. Maar wel met de voorwaarde dat de volgende zaken duidelijk zijn:

  • Om hoeveel kinderen gaat het?
  • Welke kinderen zijn dat en welke zorg hebben zij nodig?
  • Hoe kunnen we de nieuwe regeling uitvoeren?
  • Wat zijn de kosten voor de nieuwe regeling?

Hier is onderzoek naar gedaan. In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer staat dat op alle vragen geen goed antwoord te vinden is.

Wlz is geen oplossing voor tekort aan passende zorg

Verder blijkt uit onderzoek dat het ook in de Wlz lastig zal zijn om passende zorg te vinden door deze kinderen. Het gaat bij de zorg aan deze kinderen heel vaak om zorg op maat. Het tekort aan passende plekken zal ook in de Wlz een probleem zijn.

Deel kinderen heeft naast Wlz blijvend zorg uit Jeugdwet nodig

Daarnaast blijkt dat een deel van de kinderen bij een overgang naar de Wlz toch ook nog zorg uit de Jeugdwet zou blijven ontvangen. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondersteuning van het gezin, die via de Wlz niet mogelijk is.

Zorg en ondersteuning blijft in de Jeugdwet

Kinderen die langdurig psychische zorg nodig hebben, blijven zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet ontvangen, net zoals nu.

Om de zorg in de Jeugdwet goed te organiseren wordt er een wetsvoorstel voorbereid:  Verbetering beschikbaarheid zorg voor jongeren. Hierin staat dat gemeenten in hun eigen regio verplicht moeten samenwerken – ook met zorgaanbieders - om zo de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp te verbeteren. Gemeenten krijgen hier extra geld voor.

Daarnaast werkt VWS met gemeenten, zorgaanbieders, professionals en jeugdigen aan een Hervormingsagenda voor de Jeugd om zo de kwaliteit en toegang tot jeugdhulp te verbeteren.

Vervolgtraject

Het is mogelijk dat de Tweede Kamer naar aanleiding van deze brief met de staatssecretaris in debat wil.

Heeft u vragen?

De komende maanden wordt de informatie op deze website verder uitgebreid.

Verder kunt u het Juiste Loket bellen of mailen. Het Juiste Loket beantwoordt algemene vragen over ggz vanuit de Wlz. Het Juiste Loket heeft geen informatie over de individuele indicatie van uw kind, en kan daarover geen vragen beantwoorden.

Laatste wijziging: 26 oktober 2021