Heeft uw kind langdurig intensieve psychische zorg nodig?

Heeft uw kind (jonger dan 18 jaar) waarschijnlijk zijn hele leven dag en nacht veel zorg en/of begeleiding nodig omdat er anders iets ernstig mis kan gaan? Dan kan uw kind vanaf 2023 misschien zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen.

Wat is de Wlz?

De Wlz is er voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben. Intensieve zorg is: 24 uur per dag zorg in de nabijheid, of permanent toezicht.

Wanneer wordt duidelijk of de toegang tot de Wlz doorgaat?

In het najaar van 2021 besluit het ministerie van VWS of Wlz-zorg mogelijk wordt voor kinderen met een psychische zorgvraag. Zo ja, dan kunnen kinderen vanaf 2023 die zorg krijgen.

Uw kind heeft daarvoor wel een indicatie van het CIZ nodig. Het CIZ bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Wie organiseert deze overgang?

Het ministerie van VWS maakt afspraken met alle partijen om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige zorg gewoon door loopt. Is de huidige zorg niet passend? Dan wordt met u en uw kind bekeken hoe de zorg georganiseerd kan worden. Het belang van uw kind staat voorop.

Heeft u vragen?

Via deze website krijgt u antwoorden op vragen over de Wlz en het proces van indicatiestelling. De komende maanden wordt de informatie verder uitgebreid.

Verder kunt u het Juiste Loket bellen of mailen. Het Juiste Loket beantwoordt algemene vragen over ggz vanuit de Wlz. Het Juiste Loket heeft geen informatie over de individuele indicatie van uw kind, en kan daarover geen vragen beantwoorden.