Voortraject Toegang tot Wlz voor jeugd met een psychische stoornis

Kinderen (jonger dan 18 jaar) die hun hele leven permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen, kunnen mogelijk toegang krijgen tot de Wlz.

Voor actuele informatie zie: Toegang tot Wlz voor jeugd met psychische zorgvraag

Sinds begin 2021 is de Wlz opengesteld voor volwassenen met langdurige psychische problemen. In 2019 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarin de toegang tot de Wlz ook voor jeugdigen met een psychische stoornis mogelijk wordt gemaakt, op voorwaarde dat de volgende zaken duidelijk zijn:

  • Om hoeveel kinderen gaat het?
  • Welke kinderen zijn dat en welke zorg hebben zij nodig?
  • Hoe kunnen we de nieuwe regeling uitvoeren?
  • Wat zijn de kosten voor de nieuwe regeling?

Onderzoek HHM en vervolgacties

In 2020 heeft bureau HHM onderzoek gedaan naar deze voorwaarden. Het rapport  is midden 2020 opgeleverd. Het onderzoek gaf niet voldoende inzicht in het implementatieproces en de financiële consequenties van de overheveling. Daarom is er in het najaar van 2020 een nadere verkenning naar de voorwaarden uitgevoerd. Aan het CIZ, de NZa en ZN zijn uitvoeringstoetsen opgevraagd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de VNG, gemeenten, jeugdzorgregio’s en cliëntorganisaties.

Uitkomsten eerdere verkenningen

Uit de nadere verkenning bleek in de zomer van 2021 al dat de doelgroep jeugdigen met een psychische stoornis, die in aanmerking kan komen voor de Wlz, niet op voorhand is af te bakenen aan de hand van de problematiek. Pas bij de indicatiestelling door het CIZ wordt duidelijk welke jeugdige daadwerkelijk toegang krijgt tot de Wlz.
Uit de uitvoeringstoetsen kwamen toen ook belangrijke vraagstukken naar voren. Zoals betaalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de financiering van behandeling. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in december 2020.

Voortraject overgang

Begin 2021 is al wel begonnen met de voorbereidende activiteiten. Dat betekent dat de uitvoeringsorganisaties de projectorganisatie zijn gaan inrichten, om de nog openstaande vraagstukken te beantwoorden en gezamenlijk met betrokken partijen aan de slag is gegaan om het proces van aanvraag bij het CIZ tot de zorgtoewijzing door de zorgkantoren in de Wlz zo goed mogelijk te organiseren.