Dringend hulp nodig

19 februari 2019

Heeft u of iemand in uw omgeving ernstige problemen en dringend hulp nodig? Bekijk waar u terecht kunt.

Dringend hulp nodig

Crisisopvang

De crisisopvang helpt mensen met psychische en sociale problemen en biedt tijdelijk onderdak aan mensen in nood. Verschillende problemen veroorzaken soms psychische klachten. Bijvoorbeeld problemen in uw relatie, een mishandeling, geldproblemen, werkloosheid. Of als u veel verdriet heeft doordat iemand is overleden. Soms lukt het dan niet meer om thuis te blijven wonen. U kunt dan terecht in de crisisopvang. 

In de crisisopvang is er hulp voor begeleiding en het zoeken naar een juiste oplossing van de crisis. In de crisisopvang krijgt u hulp van een vaste begeleider. Samen met een hulpverlener stelt u een plan van aanpak op. In dit plan staat welke hulp u precies nodig heeft om uw problemen op te lossen. Via welke manier u crisisopvang regelt, is afhankelijk van uw situatie. Bekijk hiervoor de pagina crisisopvang

Crisisdienst

Heeft u met spoed psychische (geestelijke) hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt dan de crisisdienst in. Deze is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Zij schakelen meestal ook uw gezin of familie in. Vind telefoonnummers die u dag en nacht kunt bellen (Deluisterlijn.nl).

Bij de crisisdienst kunt u terecht als u met spoed psychische (geestelijke) hulp nodig heeft.

Bij de crisisopvang kunt u terecht als u psychische of sociale problemen heeft, maar niet meteen hulp nodig heeft.  

Huiselijk geweld

Is er sprake van huiselijk geweld? Neem dan telefonisch contact op met advies- en meldpunt Veilig Thuis (Vooreenveiligthuis.nl) via 0800-2000. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Veilig Thuis geeft advies en hulp aan iedereen die huiselijk geweld meemaakt. Ook aan mensen die vermoeden dat iemand slachtoffer is. 

Vrouwen- en mannenopvang

Een vrouwen- en mannenopvang is er voor mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van lichamelijk, seksueel of geestelijk geweld. Zij kunnen hierdoor niet thuis blijven wonen. Zij kunnen terecht bij een opvangcentrum. Instellingen voor opvang vindt u via de Opvangatlas (Opvangatlas.nl). De OpvangAtlas is een plek waar mensen in nood terecht kunnen. 

Opvang voor (bijna) daklozen

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en praktische hulp. Bijvoorbeeld bij problemen als huiselijk geweld, schulden, verslaving en werkloosheid. Vind instellingen voor opvang (Opvangatlas.nl). 

Afdrukken
Delen