Meer geld voor verpleeghuiszorg

13 november 2019

Om de wachtlijsten tegen te gaan, krijgt de verpleeghuiszorg meer geld. Lees meer over verpleeghuiszorg en verpleeghuizen.

Meer geld voor verpleeghuiszorg


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft 250 miljoen euro extra aan de verpleeghuiszorg in 2019. En voor 2020 is 130 miljoen euro vrijgemaakt uit een speciaal hiervoor gereserveerd potje.

Wachtlijsten wegwerken

De vraag naar verpleeghuiszorg onder ouderen stijgt. Ook slaat de vergrijzing toe en worden de zorgvragen van deze groeiende groep ouderen steeds ingewikkelder.

In een brief (Rijksoverheid.nl) aan de Tweede Kamer van minister Hugo De Jonge (VWS) staat dat zorgkantoren het geld moeten gebruiken voor het oplossen van de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. Ook staat in de brief dat hij met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgkantoren wil praten over de financiering van de langdurige zorg op lange termijn.

Voor wie is een verpleeghuis?

Een verpleeghuis is voor ouderen die bijvoorbeeld intensieve zorg of toezicht nodig hebben of revalideren na een operatie of ziekte. In een verpleeghuis krijgt u veel zorg en medische behandelingen. Zo krijgt u er zorg van verpleegkundigen die 24 uur per dag in de buurt zijn. Ook is vaak specialistische zorg mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met kanker of reuma. Bewoners kunnen er terecht bij de psycholoog en fysiotherapeut.

Bekijk ook

Afdrukken
Delen