Persoonsgebonden budget

12 juni 2019

Met een persoonsgebonden budget kiest u zelf welke zorg u krijgt en van wie. Bekijk welke soorten er zijn en hoe u een pgb precies aanvraagt.

Persoonsgebonden budget

Wat is een pgb?

De overheid geeft een subsidie (budget) in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig heeft. Zoals intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen en voorzieningen.  Ook kunt u met een pgb zelf uw zorgverleners uitzoeken en inhuren.

Voor wie is een pgb?

Iedereen met een beperking, aandoening of stoornis die meer dan de gebruikelijke zorg,  hulp of begeleiding nodig heeft, kan een pgb krijgen. Denk hierbij aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Maar ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem. Voor het aanvragen van een pgb heeft u eerst een indicatie nodig voor zorg of ondersteuning.

Verschillende soorten pgb’s

Er zijn vier verschillende soorten pgb’s. Welke pgb u nodig heeft, hangt af van de zorg die u of uw kind nodig heeft.

Pgb voor jeugdhulp 

Een pgb voor jeugdhulp is voor kinderen jonger dan 18 jaar met een beperking en/of psychische problemen. Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp? Dan kunt u de zorg voor uw kind zelf inkopen met een pgb jeugdhulp. Een pgb jeugdhulp vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan welke hulp uw kind nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Jeugdwet-budget.

Pgb voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Heeft u een indicatie voor de Wmo? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een pgb voor Wmo. Een pgb voor Wmo is voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang). Een pgb voor Wmo vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente bekijkt vervolgens welke hulp u nodig heeft. Ook beoordeelt de gemeente of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget.

Pgb voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een indicatie voor de Wlz? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb Wlz is voor langdurige en intensieve zorg thuis. Een pgb Wlz vraagt u aan bij het zorgkantoor. In elke regio is één zorgkantoor (Zn.nl). Uw zorgverzekeraar weet bij welk zorgkantoor u moet zijn.

Pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw)

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging of verpleging en verzorging voor jeugd? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw). Een pgb voor wijkverpleging (zorg uit Zvw) vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

Verschil pgb en zorg in natura

Bij een pgb kiest u zelf welke zorg u krijgt en van wie. De pgb bestaat uit een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. Hiermee kunt u bijvoorbeeld zelf mensen inhuren voor thuiszorg. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de administratie van uw pgb uit. Dit betekent dat u het geld van uw pgb niet op uw eigen rekening krijgt gestort. De SVB betaalt uw zorgverleners namens u.

Bij zorg in natura kiest uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een zorgaanbieder voor u. U hoeft zelf weinig meer te regelen. Voor zorg in natura zijn vaak contracten afgesloten met zorgaanbieders. De zorg moet wel voldoen aan voorwaarden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) (SVB.nl) houdt bij wat u betaalt aan de zorgaanbieder(s). U moet alleen wel oppassen dat u niet over uw budget heen gaat.

Afdrukken
Delen