Startkwalificatie in strijd tegen schoolverlaters

08 oktober 2019

Het grootste deel van de jongeren in Nederland gaat aan het werk na het volgen van onderwijs.

Startkwalificatie in strijd tegen schoolverlaters

Maar er zijn ook 300.000 jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die tegen knelpunten op weg naar school of werk aanlopen en tussen veel hulporganisaties in zitten.

Startkwalificatie als startpunt

De school verlaten zonder diploma vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom blijft het kabinet de komende vier jaar 200 miljoen euro investeren om het aantal schoolverlaters zonder diploma te verminderen. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak meerdere problemen. Zoals schulden of problemen thuis. Deze problemen zorgen ervoor dat het moeilijk is om een diploma of een baan te krijgen. Hierdoor hebben ze vaak te maken met meerdere organisaties en hulpverleners. Sommige jongeren raken daardoor het overzicht kwijt.

Een startkwalificatie zorgt voor een goede start op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat het aantal schoolverlaters zonder diploma verder omlaag gaat. Het kabinet blijft daarom voorrang geven aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters naar maximaal 20.000 per jaar. De samenwerking met gemeenten en werkgevers blijft, naast de inzet van scholen, ook nodig.

Meer regie door gemeenten

Uit een onderzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) blijkt dat het aantal schoolverlaters zonder diploma omlaag kan. Het kabinet wil daarom in beeld brengen hoe gemeenten de regie kunnen nemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om professionals in het sociaal domein kennis te laten delen met elkaar over deze jongeren. Deze zaken moeten zorgen voor de juiste ondersteuning naar school of werk bij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatregelen

Deze kabinetsperiode wil het kabinet maatregelen nemen om ondersteuning op maat aan te bieden. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om de Participatiewet te wijzigen. Door deze wetswijziging kan ondersteuning die nodig is worden geboden. Zoals de jobcoach. Overheden, onderwijsinstellingen, sociale partners, zorgorganisaties en het domein van justitie- en veiligheid moeten samenwerken om jongeren te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (4 oktober 2019)

Bekijk ook

Afdrukken
Delen