Tips voor mantelzorgers

14 mei 2018

Als mantelzorger staat u er niet alleen voor. 5 tips die u helpen bij de zorg voor een ander.

Tips voor mantelzorgers

Tip 1: doe het samen

Als mantelzorger hoeft u echt niet alles zelf te doen. Vraag eens of iemand anders de zorg van u kan overnemen. U kunt dan respijtzorg – vervangende zorg – regelen. Bij respijtzorg neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over.

Tip 2: praten lucht op

Het kan soms helpen om te praten over de emoties die u voelt als mantelzorger. Het zorgen voor een ander is fysiek maar vaak ook mentaal zwaar. Praat erover met uw huisarts of de huisarts van degene voor wie u zorgt.

Tip 3: combineer zorg met werk

Heeft u naast de zorg voor een ander ook een baan? Bespreek met uw werkgever wat mogelijk is. Bijvoorbeeld uw werktijden aanpassen of minder uren werken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij uw werkgever.

Tip 4: blijf in beweging

Langdurig voor iemand zorgen kan zwaar zijn. Blijf daarom in beweging. Dit maakt de kans op mantelzorgstress kleiner. Een paar minuten per dag rustig bewegen, zoals yoga- of rekoefeningen of armzwaaien kan al helpen.

Tip 5: regel niet alles zelf

U heeft als mantelzorger veel extra regeltaken. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan ondersteunt een mantelzorgmakelaar u door regeltaken over te nemen. Denk aan het invullen van formulieren of het op orde krijgen van administratie.

Afdrukken
Delen