Veranderingen in de zorg 2019

05 december 2018

In 2019 brengen nieuwe maatregelen in de zorg veel veranderingen met zich mee. Wat betekent dit straks voor u?

Veranderingen in de zorg 2019

Wmo

In 2019 betaalt iedereen voor ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal €17,50 per vier weken. Uw inkomen of eigen (spaar)geld tellen hierbij niet meer mee. Woont u in een huishouden waarbij iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. 

Elke gemeente bepaalt zelf of inwoners een eigen bijdrage moeten betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen. Bijvoorbeeld voor klanten met een laag inkomen of die hulp krijgen van een mantelzorger

Wlz

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een lage of een hoge eigen bijdrage. Als u in een instelling woont, betaalt u de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Vanaf 2019 verandert deze periode naar 4 maanden. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u nog steeds een lage of een hoge eigen bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, eigen (spaar)geld, leeftijd en gezinssamenstelling.

Betaalt u in 2019 de hoge eigen bijdrage? Dan telt bij de berekening ook een deel van uw eigen (spaar)geld extra mee. Dit is de vermogensinkomensbijtelling. Om de kosten voor zorg zoveel mogelijk te verlagen (Rijksoverheid), wordt per 2019 de vermogensinkomensbijtelling verlaagd van 8% naar 4%. 

Zorgverzekering

De regering wil in 2019 de kwaliteit van zorg verbeteren en kosten besparen. Het maximale verplichte eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2019 gelijk op € 385. Het minimale bedrag dat u betaalt voor een zorgverzekering heet de zorgpremie. In 2019 stijgt de zorgpremie (Rijksoverheid) gemiddeld met € 124. Hierdoor betaalt u volgend jaar ongeveer € 10 per maand meer premie.

Voor mensen met lage inkomens wordt de zorgtoeslag in 2019 verhoogd. Voor alleenstaanden gaat het om een stijging van € 94. Voor meerpersoonshuishoudens is dit € 281.

Meer informatie

Eigen bijdrage voor zorg
Wetten en regels in de zorg

Afdrukken
Delen