Week van de Jonge Mantelzorger

05 juni 2019

In de week van 3 t/m 9 juni 2019 is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Door heel Nederland wordt er aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers.

Week van de Jonge Mantelzorger

Het doel van de Week van de Jonge Mantelzorger is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Dit gebeurt via campagnes, activiteiten op scholen en bijeenkomsten voor professionals die werken in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg.

Wat zijn jonge mantelzorgers?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.

Impact mantelzorg op jongeren

Jongeren die langere tijd mantelzorg verlenen, krijgen soms te maken met verschillende negatieve gevolgen:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor hun eigen ontwikkeling;
  • lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress en vermoeidheid;
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren.

Activiteiten

Tijdens de de Week van de Jonge Mantelzorgers worden verschillende activiteiten (MantelzorgNL) georganiseerd. Zoals een congres, een bijeenkomst over studie en mantelzorg, maar ook theatervoorstellingen.

Animatie jonge mantelzorger

Er is een animatie ontwikkeld voor jonge mantelzorgers. Deze animatie (MantelzorgNL) legt uit wat een jonge mantelzorger is en is gratis te downloaden.

Scholentoolkit

Op school wordt vaak als eerste gezien dat een jonge mantelzorger ondersteuning nodig heeft. Een mantelzorgondersteuner kan scholen wijzen op het belang van aandacht voor jonge mantelzorgers. En via scholen kan een mantelzorgondersteuner jonge mantelzorgers vinden en ze voorzien van informatie en ondersteuning. De Scholentoolkit (MantelzorgNL) helpt scholen hiermee op weg. Er zitten onder andere tips, gastlessen, filmpjes en signaalkaarten in.

Afdrukken
Delen