Mantelzorgondersteuning

Heeft iemand in uw omgeving een langdurige ziekte of een beperking, en geeft u die persoon zorg of praktische ondersteuning? Dan bent u mantelzorger.

Mantelzorgers verzorgen vaak familie, zoals de partner, een ouder of een kind. Maar het kan ook gaan om een vriend, buur of andere persoon in de omgeving. Als u onbetaald gaat zorgen voor iemand die u niet kent, spreken we niet van mantelzorg maar van vrijwilligerszorg.

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

Mantelzorg kan intensief en zelfs ronduit zwaar zijn. Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw gemeente voor:

  • advies hoe u uw zorgtaken kunt volhouden
  • tijdelijke overname van de zorg

U kunt ook terecht bij een Steunpunt mantelzorg.

Wilt u hulp bij regeltaken?

Mantelzorgmakelaars nemen regeltaken van u over. U krijgt bijvoorbeeld hulp bij:

  • zorg aanvragen
  • formulieren invullen
  • overleg met uw werkgever over het combineren van werk en zorg
  • de administratie

Vergoeding van hulp bij regeltaken

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar. Zie MantelzorgNL voor meer informatie.

Zie ook