Overgang van Wmo/Zvw naar Wlz-zorg

U woont thuis met ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet. Omdat uw zorgvraag is veranderd, vraagt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan. Welke gevolgen heeft de overgang naar de Wlz?

Kunt u thuis blijven wonen met Wlz-zorg?

Vaak is Wlz-zorg thuis mogelijk. Dat kan als uw situatie thuis geschikt is om veilig en verantwoord zorg te krijgen. Dit hangt meestal samen met de hoeveelheid mantelzorg die u thuis kunt krijgen. Het zorgkantoor bespreekt dit met u en beoordeelt de situatie. Als zorg thuis verantwoord is, hoeft u dus niet naar een zorginstelling (zoals een verpleeghuis) te verhuizen als u een Wlz-indicatie krijgt. 

Wat verandert er als u Wlz-zorg krijgt?

U krijgt te maken met een andere instantie

U krijgt te maken met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor regelt uw zorg of stelt uw persoonsgebonden budget beschikbaar waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U hoeft hiervoor niet meer bij uw gemeente of zorgverzekeraar te zijn.

Het is mogelijk dat uw zorgaanbieder alles regelt met het zorgkantoor. Dan heeft u geen rechtstreeks contact met het zorgkantoor.

U krijgt een zorgprofiel en u kiest een leveringsvorm

U krijgt een zorgprofiel waarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Vervolgens kiest u hoe u de zorg wilt krijgen. Dit heet de leveringsvorm. U kunt de zorg thuis krijgen, of verhuizen naar een zorginstelling. Voor zorg thuis kiest u uit:

  • Volledig pakket thuis (vpt). Eén zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel, inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Het zorgkantoor koopt de zorg voor u in.  
  • Modulair pakket thuis (mpt). Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis. U kiest zelf welke onderdelen uit uw zorgprofiel u wilt afnemen. Het zorgkantoor koopt de zorg voor u in. Bij deze vorm krijgt u geen maaltijden. Dit heet een 'modulair pakket thuis' (mpt).
  • Persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt een budget ter beschikking waarmee u zelf uw zorgverleners inhuurt.  
  • Een combinatie van een modulair pakket thuis en een persoonsgebonden budget: u koopt zelf een deel van uw zorg in, en het andere deel wordt geregeld door uw zorgkantoor.

U krijgt misschien andere zorgverleners

  • Kiest u voor zorg in natura (volledig of modulair pakket)? Dan koopt het zorgkantoor uw zorg in. Als uw huidige zorgaanbieder geen contract heeft met het zorgkantoor, krijgt u een nieuwe zorgaanbieder. En dat betekent dat u andere mensen over de vloer krijgt.
  • Als u zelf zorg inkoopt met een persoonsgebonden budget, kunt u waarschijnlijk uw huidige zorgverleners behouden. U moet dan wel nieuwe zorgovereenkomsten met hen afsluiten. Het zorgkantoor geeft u hierover meer informatie.

U hoeft geen nieuwe indicaties meer aan te vragen

Uw Wlz-indicatie blijft de rest van uw leven geldig. Als u na een tijdje meer zorg nodig heeft, regelt u dat met uw zorgkantoor. Soms is het dan wel nodig om een nieuw zorgprofiel aan te vragen bij het CIZ.

De invulling van de zorg verandert

Meestal lijkt het wel op de zorg die u nu krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding, verzorging, verpleging en dagbesteding. Maar misschien krijgt u minder uren zorg dan nu. Dan kunt u een beroep doen op de regeling Extra kosten thuis voor extra zorg.

De eigen bijdrage verandert

U betaalt nu waarschijnlijk een eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning. Voor wijkverpleging geldt dit niet.

Bij de overgang naar Wlz-zorg verandert de eigen bijdrage. U gaat waarschijnlijk meer betalen. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor Wlz-zorg thuis. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.

Kunt u uw persoonsgebonden budget houden?

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of zorgverzekeraar voor uw huidige zorg en ondersteuning? Ook voor Wlz-zorg is een pgb mogelijk. U moet hiervoor wel voldoen aan de eisen die de Wlz stelt. Die eisen zijn net wat anders dan voor een pgb van uw gemeente of zorgverzekeraar. Het is daardoor niet zeker dat u een pgb kunt houden.

Bij uw Wlz-aanvraag kunt u direct aangeven dat u een pgb wilt. Krijgt u een Wlz-indicatie? Dan zal het zorgkantoor toetsen of u een pgb goed kunt beheren. U krijgt hiervoor een gesprek. Vaak heet dit ‘bewust keuze gesprek’.

Als het zorgkantoor een pgb toekent, moet u (nieuwe) zorgovereenkomsten maken met uw zorgverleners. Ook als u uw huidige zorgverleners behoudt. De bestaande zorgovereenkomsten zijn niet meer geldig als u overgaat naar de Wlz. Uw zorgkantoor geeft hierover meer informatie.

Als het zorgkantoor geen pgb toekent, krijgt u zorg in natura. U kunt dan kiezen uit de zorgaanbieders die een contract hebben met uw zorgkantoor.

Op de pagina Pgb voor Wlz-zorg vindt u meer informatie over het pgb in de Wet langdurige zorg.

Is het mogelijk om af en toe een nacht in een zorginstelling te slapen?

Ja, als u thuis woont en een Wlz-indicatie heeft, kunt u tijdelijk in een zorginstelling terecht. U krijgt dan 24-uurs zorg en u kunt er blijven slapen. Bijvoorbeeld als:

  • u een zware medische behandeling nodig heeft door ernstige lichamelijke beperkingen
  • u veel zorg nodig heeft door een chronische ziekte zoals MS, hersenletsel of dementie
  • u veel verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname
  • u moet herstellen en genezen na een ongeluk, grote operatie of beroerte.

Logeren in een zorginstelling is ook mogelijk om uw mantelzorger te ontlasten.

Kunt u naar een zorginstelling verhuizen?

Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u in een zorginstelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. In uw zorgprofiel staat welke zorg en ondersteuning u dan krijgt. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding, behandeling en vervoer. Op de website van het Zorginstituut staat wat deze zorg inhoudt.

Hoe vindt u een geschikte zorginstelling?

Het zorgkantoor kan u helpen om een geschikte plek te vinden. U kunt ook kijken op Zorgkaartnederland.nl.

Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt. Totdat u in de zorginstelling terecht kunt, krijgt u zorg thuis. Dit heet overbruggingszorg.

Uw partner kan meeverhuizen

Heeft u een indicatie voor de Wlz en kiest u voor een opname in een zorginstelling? Dan kan uw eventuele partner in dezelfde instelling gaan wonen. Uw partner heeft daarvoor geen indicatie nodig.