Zorgaanbieder vinden

Heeft u een indicatie of beschikking voor langdurige zorg? Dan kunt u een zorgaanbieder of zorgverlener kiezen. Hoe pakt u dat aan?

U kunt op verschillende manieren op zoek gaan naar een zorgaanbieder. Mensen en organisaties die u daarbij kunnen helpen zijn:

  • Uw gemeente (voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning)
  • Uw zorgverzekeraar (voor wijkverpleging)
  • Uw zorgkantoor (voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg)
  • Uw huisarts of andere zorgverlener waar u al contact mee heeft
  • Een patiëntenorganisatie (zie hiervoor Patiëntenfederatie Nederland)
  • Mensen in uw omgeving, lotgenoten

U kunt ook kijken op de websites kiesBeter.nl en Zorgkaartnederland.nl.

Krijgt u te maken met wachtlijsten?

Zorgaanbieders hebben vaak wachtlijsten. Meestal is het niet zo'n probleem om een tijdje te moeten wachten. Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie over wachttijden in de zorg.

Heeft u vertrouwen in de zorgverlener?

Tijdens een eerste gesprek merkt u waarschijnlijk al of u vertrouwen in de zorgverlener hebt. Is er geen klik of vindt u dat de hulpverlener niet deskundig werkt? Dan kunt u vragen om een andere hulpverlener.

Uw keuzevrijheid kan beperkt zijn

U kunt niet altijd zelf een hulpverlener kiezen. Bijvoorbeeld als:

  • De zorgaanbieder een wachtlijst heeft, terwijl u direct hulp nodig heeft.
  • U te ver van de zorginstelling af woont.
  • De zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft met uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Als u toch voor die zorgaanbieder wilt kiezen, kunt u wellicht een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen waarmee u zelf uw zorg inkoopt. U hoeft dan niet voor een gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen.