ADL-assistentie: welke wet?

ADL-assistentie is hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals opstaan en naar bed gaan, eten en drinken, bewegen en lopen, communiceren. Het gaat hier om ADL-assistentie in een ADL-clusterwoning.

ADL-assistentie is mogelijk bij ADL-wonen.

Onder welke zorgwet valt de ADL-assistentie?

De ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). Een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is mogelijk als u:

  • een lichamelijke beperking of ziekte (een 'somatische aandoening') heeft;
  • een rolstoeldoorgankelijke woning nodig heeft;
  • per week minstens 5 uur ADL-assistentie moet kunnen oproepen;
  • zelfstandig kunt wonen, zelf zorg kunt oproepen en aanwijzingen kunt geven aan de zorgverlener.

Assistentie buiten de woning

ADL-assistentie wordt alleen in en om de ADL-woning gegeven. Voor de aanvullende zorg zijn de gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk:

  • Gemeente (Wmo): huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, maaltijdvoorziening, begeleiding buiten de ADL-woning.
  • Zorgverzekeraar: bepaalde onderdelen van verpleging, en persoonlijke verzorging buiten de ADL-woning. Hieronder kan ook vallen medisch noodzakelijk toezicht buiten de woning.

Welke zorgaanbieders hebben ADL-woningen?

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?

U kunt contact opnemen met het Juiste Loket.