Bezwaar en beroep in de zorg

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over jeugdhulp of Wmo-ondersteuning, of met een beslissing van het CIZ over WLz-zorg? Dan kunt u bezwaar maken tegen die beslissing. Een volgende stap is in beroep gaan. In de beschikking van de gemeente en het indicatiebesluit van het CIZ staat informatie over deze procedures.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente of het CIZ over zorg en ondersteuning? Dan kunt u bezwaar maken. Bij de gemeente kunt u meestal bij de juridische afdeling terecht. Bij een beslissing over Wlz-zorg maakt u bezwaar bij het CIZ.

Let op: een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden, zowel bij de gemeente als bij CIZ. De gemeente of CIZ reageert binnen 6 weken. Soms kan deze periode verlengd worden met nog eens 6 weken.

  • Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, vervalt de beslissing.
  • Als uw bezwaar niet gegrond wordt verklaard, blijft de beslissing staan.

Het CIZ moet de beslissing dan nog wel voorleggen aan het Zorginstituut, die nog eens 21 weken de tijd krijgt om een uitspraak te doen.

Beroep (rechter)

U kunt in beroep als u bezwaar heeft gemaakt en de gemeente of CIZ heeft hier negatief op gereageerd, terwijl u toch echt vindt dat de beslissing niet juist is.

  • U kunt beroep aantekenen via de rechtbank (www.rechtspraak.nl)
  • De zaak komt voor de rechter, die controleert of de gemeente of CIZ zich gehouden heeft aan de wet- en regelgeving. Als dit onvoldoende is gedaan, dan moet de gemeente of CIZ de beslissing opnieuw gaan nemen.
  • Bij spoed kunt u direct een “voorlopige voorziening” aanvragen bij de rechtbank. Als de rechtbank inschat dat u spoedeisend belang heeft en uw beroep kans van slagen heeft, dan moet deze voorlopige voorziening geleverd worden.