Wetteksten en uitvoeringsregelingen

U vindt hier links naar wetteksten, uitvoeringsregelingen en handreikingen op het gebied van langdurige zorg en ondersteuning.

Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet- en regelgeving

Indicatiestelling Wlz

Zorgtoewijzing en extra zorg in de Wlz

Persoonsgebonden budget in de Wlz