Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz

Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz-zorg

Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag.

De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is  gratis. 

Cliëntondersteuning via uw gemeente