Het verhaal van cliëntondersteuners Joke en Nicole

Het verhaal van Joke en Nicole is een voorbeeld van cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

Cliëntondersteuners Joke en Nicole

“Het is fijn (ook als mantelzorger!) dat er iemand naast je staat ”

Nicole - Co

Wie zijn jullie?

Joke: "Nicole en ik zijn beiden werkzaam als cliënt­ondersteuner. Toch verschillen onze functies wel van elkaar. Zo werk ik als zelfstandig cliënt­ondersteuner en Nicole als cliënt­ondersteuner bij het VGZ-zorgkantoor."

Wat zijn de verschillen?

Nicole: "Joke ziet cliënten vaker face-to-face. Wij zien cliënten ook tijdens inloopspreekuren, thuis of op kantoor, maar meestal is het contact telefonisch. Cliënten kunnen zelf kiezen van wie ze ondersteuning willen krijgen, dus van ons of van een onafhankelijke cliënt­ondersteuner."

Werken jullie samen?

Joke: "Nicole heeft meestal het eerste contact, maar als er meer verdieping nodig is, belt het zorgkantoor mij. Maar ik verwijs ook weer terug naar het zorgkantoor. Bijvoorbeeld bij bemiddeling tussen cliënten en zorgverleners. Zo zorgen we ervoor dat er een passende oplossing komt voor hun vragen."
Nicole: "Het zorgkantoor is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz. Zorgverleners staan onder contract bij een zorgkantoor. Wij zijn altijd als eerste op de hoogte van wet- en regelgeving."

Wat zou je cliënten en mantelzorgers adviseren?

Nicole: "Ik zou iedereen binnen de Wlz willen adviseren om in gesprek te gaan met een cliënt­ondersteuner. Het is fijn (ook als mantelzorger!) dat er iemand naast je staat. Iemand met kennis en ervaring van de Wlz die je begeleidt."
Joke: "Zo voorkom je dat je als ouders of mantelzorgers uitgeput en gefrustreerd raakt door de regels. Deze mensen wil ik verder helpen zodat ze hun tijd en energie gewoon in hun dierbaren kunnen steken. Want er kan zoveel!"